Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 12/06/2015          

Lịch thu học phí HK2/2014-2015 dành cho các học viên Cao học và NCS đợt vét

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên về lịch thu học phí của Học kỳ 2/2014-2015 đợt vét sẽ như sau: bắt đầu thu học phí từ ngày 12/06/2015 đến 23/05/2015.  Các học viên vui lòng đăng nhập vào trang website cá nhân của mình và vào mục "Kết quả học phí" để xem số tiền học phí phải đóng của mình.

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí của HK2/2014-2015 qua NH OCB dành cho các khóa 2011, 2012 và 2014, xem tại đây >>>

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí
 
của HK2/2014-2015 qua NH OCB dành riêng cho khóa 2013, xem tại đây >>>

Các học viên nào có sai sót về học phí vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để kiểm tra và giải quyết. Số điện thoại: 38647256 ext: 5262, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lưu ý:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Để xem số tín chỉ môn học nhấp vào đây >>>>
        - Để xem qui định học phí năm học 2014-2015 nhấp vào đây >>>>
        - Các học viên nào không hoàn thành học phí sẽ bị cảnh cáo học vụ, không được gia hạn luận văn, không được công nhận kết quả luận văn và kết quả thi cuối kỳ cho đến khi hoàn thành học phí.
        - Lịch lấy biên lai tại phòng Kế Hoạch Tài Chính dự kiến sẽ lấy biên lai học phí từ ngày 20/06/2015
 
Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 12/06/2015          

Lịch thu học phí HK2/2014-2015 dành cho các học viên Cao học và NCS đợt vét

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên về lịch thu học phí của Học kỳ 2/2014-2015 đợt vét sẽ như sau: bắt đầu thu học phí từ ngày 12/06/2015 đến 23/05/2015.  Các học viên vui lòng đăng nhập vào trang website cá nhân của mình và vào mục "Kết quả học phí" để xem số tiền học phí phải đóng của mình.

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí của HK2/2014-2015 qua NH OCB dành cho các khóa 2011, 2012 và 2014, xem tại đây >>>

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí
 
của HK2/2014-2015 qua NH OCB dành riêng cho khóa 2013, xem tại đây >>>

Các học viên nào có sai sót về học phí vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để kiểm tra và giải quyết. Số điện thoại: 38647256 ext: 5262, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lưu ý:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Để xem số tín chỉ môn học nhấp vào đây >>>>
        - Để xem qui định học phí năm học 2014-2015 nhấp vào đây >>>>
        - Các học viên nào không hoàn thành học phí sẽ bị cảnh cáo học vụ, không được gia hạn luận văn, không được công nhận kết quả luận văn và kết quả thi cuối kỳ cho đến khi hoàn thành học phí.
        - Lịch lấy biên lai tại phòng Kế Hoạch Tài Chính dự kiến sẽ lấy biên lai học phí từ ngày 20/06/2015
 
Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012