Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 05/03/2015          

Mở thí điểm 2 phòng tự học 404 C5 và 311 B1

Theo chỉ đạo của BGH, từ ngày 2/3/2015, Phòng QTTB thí điểm mở 2 phòng tự học là 404 C5311 B1.

Thời gian mở cửa: từ 7g30 đến 17g00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6

Sinh viên vào học với tinh thần tự giác thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng KHÔNG GÂY ỒN ÀO, KHÔNG XẢ RÁC, KHÔNG NẰM TRONG PHÒNG TỰ HỌC.

Xin Trân trọng kính chào ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 05/03/2015          

Mở thí điểm 2 phòng tự học 404 C5 và 311 B1

Theo chỉ đạo của BGH, từ ngày 2/3/2015, Phòng QTTB thí điểm mở 2 phòng tự học là 404 C5311 B1.

Thời gian mở cửa: từ 7g30 đến 17g00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6

Sinh viên vào học với tinh thần tự giác thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng KHÔNG GÂY ỒN ÀO, KHÔNG XẢ RÁC, KHÔNG NẰM TRONG PHÒNG TỰ HỌC.

Xin Trân trọng kính chào ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012