Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 18/11/2014          

Thông báo nhận biên lai học phí HK1/2014-2015

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo v/v nhận biên lai học phí HK1/2014-2015 dành cho học viên cao học như sau:

  • Nhận biên lai học phí đợt 1 (dành cho các học viên đã đóng học phí từ ngày 09/10/2014 đến ngày 04/11/2014
           - Thời gian nhận: 24/11/2014 - 15/12/2014, từ thứ 2 đến thứ 6: sáng từ 8g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g30 
           - Địa điểm nhận: Phòng Kế hoạch tài chánh số 109, nhà A4

  • Nhận biên lai học phí đợt 2 ( dành cho các học viên đã đóng học phí từ ngày 05/11/2014 đến ngày 29/11/2014)  
           - Thời gian nhận: 17/12/2014 - 09/01/2015, từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g30 
           - Địa điểm nhận: Phòng Kế hoạch tài chánh số 109, nhà A4

Lưu ý:
   - Sau thời hạn trên phòng Kế hoạch tài chánh sẽ không cấp biên lai học phí.
   - Khi đi nhận biên lai học phí thì học viên phải đem theo thẻ học viên.
   - Không được nhận thay biên lai học phí của học viên khác.
 

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 18/11/2014          

Thông báo nhận biên lai học phí HK1/2014-2015

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo v/v nhận biên lai học phí HK1/2014-2015 dành cho học viên cao học như sau:

  • Nhận biên lai học phí đợt 1 (dành cho các học viên đã đóng học phí từ ngày 09/10/2014 đến ngày 04/11/2014
           - Thời gian nhận: 24/11/2014 - 15/12/2014, từ thứ 2 đến thứ 6: sáng từ 8g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g30 
           - Địa điểm nhận: Phòng Kế hoạch tài chánh số 109, nhà A4

  • Nhận biên lai học phí đợt 2 ( dành cho các học viên đã đóng học phí từ ngày 05/11/2014 đến ngày 29/11/2014)  
           - Thời gian nhận: 17/12/2014 - 09/01/2015, từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g30 
           - Địa điểm nhận: Phòng Kế hoạch tài chánh số 109, nhà A4

Lưu ý:
   - Sau thời hạn trên phòng Kế hoạch tài chánh sẽ không cấp biên lai học phí.
   - Khi đi nhận biên lai học phí thì học viên phải đem theo thẻ học viên.
   - Không được nhận thay biên lai học phí của học viên khác.
 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012