Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 22/10/2013          

Kết quả thu học phí HK1/2013-2014 qua NH Đông Á

Phòng ĐT SĐH thông báo kết quả thu học phí HK1/2013-2014 qua NH Đông Á

Các học viên vui lòng xem kết quả thu học phí ở 2 file đính kèm bên dưới.

Lưu ý: Đối với các học viên thu học phí không thành công qua NH Đông Á sẽ đóng tiền trực tiếp tại phòng KHTC vào ngày 24, 25/10/2013 Sáng trước 11 giờ, chiều trước 16 giờ.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 22/10/2013          

Kết quả thu học phí HK1/2013-2014 qua NH Đông Á

Phòng ĐT SĐH thông báo kết quả thu học phí HK1/2013-2014 qua NH Đông Á

Các học viên vui lòng xem kết quả thu học phí ở 2 file đính kèm bên dưới.

Lưu ý: Đối với các học viên thu học phí không thành công qua NH Đông Á sẽ đóng tiền trực tiếp tại phòng KHTC vào ngày 24, 25/10/2013 Sáng trước 11 giờ, chiều trước 16 giờ.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012