Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 06/09/2013          

Lịch học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học HK1/13-14

Phòng Đào tạo Sau Đại Học thông báo đến các Anh/Chị học viên, NCS thời khóa biểu chính thức môn Phương pháp nghiên cứu khoa học trong HK1/2013-2014 như sau:

Lớp 1:
Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao dành cho NCS  và  học viên học theo hướng nghiên cứu (học 9 buổi vào các ngày thứ 3 và thứ 5):
+ 17:00-20:00, thứ 3 vào các tuần 5 à 9: 
(17/09/2013; 24/09; 01/10; 08/10;  15/10)  tại Hội trường A5

+ 13:30-16:30, thứ 5 vào các tuần 5 à 8:  
(19/09/2013;  26/09; 03/10; 10/10) tại Giảng đường Hòa Bình (110B6)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Lớp 2:  Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học  dành cho học viên học theo hướng giảng dạy (trừ học viên khoa Quản lý Công nghiệp, học 5 buổi vào các ngày thứ 3):
Thời gian: 17:00-20:00, thứ 3 vào các tuần 5 à 9:
(17/09/2013;  24/09;    01/10; 08/10;  15/10)

Địa điểm:
Hội trường A5, Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 06/09/2013          

Lịch học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học HK1/13-14

Phòng Đào tạo Sau Đại Học thông báo đến các Anh/Chị học viên, NCS thời khóa biểu chính thức môn Phương pháp nghiên cứu khoa học trong HK1/2013-2014 như sau:

Lớp 1:
Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao dành cho NCS  và  học viên học theo hướng nghiên cứu (học 9 buổi vào các ngày thứ 3 và thứ 5):
+ 17:00-20:00, thứ 3 vào các tuần 5 à 9: 
(17/09/2013; 24/09; 01/10; 08/10;  15/10)  tại Hội trường A5

+ 13:30-16:30, thứ 5 vào các tuần 5 à 8:  
(19/09/2013;  26/09; 03/10; 10/10) tại Giảng đường Hòa Bình (110B6)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Lớp 2:  Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học  dành cho học viên học theo hướng giảng dạy (trừ học viên khoa Quản lý Công nghiệp, học 5 buổi vào các ngày thứ 3):
Thời gian: 17:00-20:00, thứ 3 vào các tuần 5 à 9:
(17/09/2013;  24/09;    01/10; 08/10;  15/10)

Địa điểm:
Hội trường A5, Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012