Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 06/09/2013          

Điều chỉnh đăng ký môn AV của K2012 về trước dựa vào KQ kiểm tra AV đầu vào thi ngày 17/08/2013

Phòng ĐT SĐH thông báo v/v xét bổ sung các học viên đã nộp chứng chỉ anh vănđiều chỉnh đăng ký môn Anh Văn của khóa 2012 về trước dựa vào KQ kiểm tra AV đầu vào thi ngày 17/08/2013. Học viên vui lòng xem ở file đính kèm bên dưới.

Lưu ý: TKB học môn AV sẽ được thông báo trên website

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 06/09/2013          

Điều chỉnh đăng ký môn AV của K2012 về trước dựa vào KQ kiểm tra AV đầu vào thi ngày 17/08/2013

Phòng ĐT SĐH thông báo v/v xét bổ sung các học viên đã nộp chứng chỉ anh vănđiều chỉnh đăng ký môn Anh Văn của khóa 2012 về trước dựa vào KQ kiểm tra AV đầu vào thi ngày 17/08/2013. Học viên vui lòng xem ở file đính kèm bên dưới.

Lưu ý: TKB học môn AV sẽ được thông báo trên website

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012