Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 17/07/2013          

Cập nhật học phí mới các môn học hè 2013

Phòng Đào tạo SĐH thông báo v/v cập nhật học phí mới các môn học hè 2013, học viên vui lòng vào trang cá nhân mục "Kết quả học phí" để xem học phí mới và đóng theo hướng dẫn sau:

Thời gian đóng học phí: 15/07/2013 đến 19/07/2013

Địa điểm đóng học phí: Đóng trực tiếp vào TK Trường ĐHBK tại ngân hàng Agribank CN Hiệp Phước, phòng giao dịch
  Bách Khoa
(Trước cổng Lý Thường Kiệt trường Đại học Bách Khoa)

 Thông tin tài khoản:
  - Số TK: 1940201178555
  - Tên TK: Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM
  - Nội dung: MSHV + họ tên + đóng học phí HK hè 2013

Mức học phí: 30.000 đ/tiết


Lưu ý: Các học viên nào đã đóng theo mức học phí củ như đã thông báo trước đó, số tiền dư ra sẽ được bảo lưu cho học kỳ sau.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 17/07/2013          

Cập nhật học phí mới các môn học hè 2013

Phòng Đào tạo SĐH thông báo v/v cập nhật học phí mới các môn học hè 2013, học viên vui lòng vào trang cá nhân mục "Kết quả học phí" để xem học phí mới và đóng theo hướng dẫn sau:

Thời gian đóng học phí: 15/07/2013 đến 19/07/2013

Địa điểm đóng học phí: Đóng trực tiếp vào TK Trường ĐHBK tại ngân hàng Agribank CN Hiệp Phước, phòng giao dịch
  Bách Khoa
(Trước cổng Lý Thường Kiệt trường Đại học Bách Khoa)

 Thông tin tài khoản:
  - Số TK: 1940201178555
  - Tên TK: Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM
  - Nội dung: MSHV + họ tên + đóng học phí HK hè 2013

Mức học phí: 30.000 đ/tiết


Lưu ý: Các học viên nào đã đóng theo mức học phí củ như đã thông báo trước đó, số tiền dư ra sẽ được bảo lưu cho học kỳ sau.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012