Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 08/05/2013          

Thay đổi lịch thi HK2/2012-2013 môn Kinh Tế Chế Biến Dầu Khí

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên về việc thay đổi cách thức thi môn Kinh tế chế biến dầu khí do thầy Thái Nguyễn Huy Chí phụ trách. Các học viên vui lòng vào mục Lịch thi cá nhân tại trang cá nhân để xem chi tiết.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 08/05/2013          

Thay đổi lịch thi HK2/2012-2013 môn Kinh Tế Chế Biến Dầu Khí

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên về việc thay đổi cách thức thi môn Kinh tế chế biến dầu khí do thầy Thái Nguyễn Huy Chí phụ trách. Các học viên vui lòng vào mục Lịch thi cá nhân tại trang cá nhân để xem chi tiết.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012