Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 16/04/2013          

Lịch thi cao học HK2/2012-2013

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch thi chính thức HK2/2012-2013.
 
Ngày bắt đầu thi HK2/2012-2013 của một số chuyên ngành sẽ bắt đầu vào ngày 02/05/2013. Các Anh/Chị học viên vui lòng login vào xem chi tiết lịch thi tại mục "Học vụ\ Lịch thi cá nhân”

Trân trọng thông báo!

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 16/04/2013          

Lịch thi cao học HK2/2012-2013

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch thi chính thức HK2/2012-2013.
 
Ngày bắt đầu thi HK2/2012-2013 của một số chuyên ngành sẽ bắt đầu vào ngày 02/05/2013. Các Anh/Chị học viên vui lòng login vào xem chi tiết lịch thi tại mục "Học vụ\ Lịch thi cá nhân”

Trân trọng thông báo!

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012