Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 06/08/2021          

Kế hoạch đăng ký môn học HK1/21-22 dành cho HV, SV (Đợt 4: 11/9 - 17/9/2021, cập nhật mở lớp môn Triết học và môn PPNCKH)

Phòng Đào tạo Sau đại học (P.SĐH) thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ về kế hoạch đăng ký môn học (ĐKMH) trong HK1/2021-2022 như sau:

Đợt 1: Từ ngày 12/8 đến hết ngày 16/8/2021. Học viên đăng ký môn học online tại đây >>>
Đợt 2: Từ ngày 19/8 đến hết ngày 22/8/2021. Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>
chỉ mở đăng ký môn Triết học và các môn học chuyên ngành, các môn chung tự chọn KHÔNG mở đăng ký trong đợt 2
Đợt 3: Từ ngày 31/8 đến hết ngày 06/9/2021. Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>
Đợt 4: Từ ngày 11/9 đến hết ngày 17/9/2021. Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>
mở bổ sung môn Triết học - lớp 7 (xem tại các nhóm ngành Toán ứng dụng/ Cơ kỹ thuật/ Vật lý kỹ thuật/ Khoa học tính toán); môn PP nghiên cứu khoa học - lớp 4 (xem tại các nhóm ngành Kỹ thuật điện/ Điện tử - Viễn thông/ Tự động hóa/ Quản lý năng lượng)

Lưu ý:
1. Về môn Phương pháp nghiên cứu khoa học (PPNCKH) và các môn chung tự chọn (như Quản lý dự án, Quản lý dịch vụ, Kỹ năng phân tích...):
- Môn PPNCKH (đối với HV khóa 2019 trở về sau):
+ Môn thuộc khối kiến thức chung tự chọn dành cho HV học theo hướng Ứng dụng;
+ Môn thuộc khối kiến thức chung bắt buộc dành cho HV học theo hướng Nghiên cứu.
- Môn PPNCKH nâng cao: Dành cho Anh/Chị NCS và HV (khóa 2018 trở về trước) học theo hướng Nghiên cứu.
Các môn chung tự chọn dành cho tất cả các ngành sẽ được mở liên tục vào các học kỳ chính và luôn có số lượng đăng ký giới hạn. Trường hợp HV nào không đăng ký được, vui lòng theo dõi và đăng ký ở các học kỳ tiếp theo.
Nếu đã đủ số lượng, P.SĐH chỉ hỗ trợ những trường hợp HV đang cần tích lũy đủ tín chỉ để bảo vệ luận văn hoặc xét tốt nghiệp, hoặc HV khóa cũ bị thay đổi chương trình đào tạo (CTĐT), cần đăng ký các môn này để được công nhận tương đương.

2. Các môn học không được mở lớp (do Khoa/Bộ môn không phân công Cán bộ giảng dạy), bị trùng thời khóa biểu (do Cán bộ giảng dạy đề nghị điều chỉnh lịch dạy) hoặc số lượng ĐKMH < 5 (danh sách đính kèm), P.SĐH đã tự động hủy kết quả ĐKMH cho HV.
HV vui lòng kiểm tra lại thời khóa biểu (TKB) cá nhân 
đăng ký bổ sung các môn học khác thay thế sao cho TKB không bị trùng với lịch học cá nhân của HV vào đợt 3.

3. Việc điều chỉnh lớp hoặc hủy môn học vì lý do cá nhân, HV liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Các học vụ này sẽ được xem xét xử lýphản hồi trong 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi email.

4. HV có nhu cầu xin mở lớp, vui lòng làm thủ tục xin mở lớp (xem hướng dẫn tại file đính kèm). Thời hạn nhận đơn đến hết ngày 30/9/2021.
P.SĐH không giải quyết các trường hợp gửi đơn trễ hạn và xin hủy đăng ký theo đơn xin mở lớp.


5. Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, HK1/2021-2022 sẽ tiếp tục triển khai giảng dạy – học tập trực tuyến qua phần mềm Google Meet (https://meet.google.com/) và hỗ trợ học tập thông qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến BK-Elearning theo thời khóa biểu đã công bố;
Ngày 
06/9/2021 (thứ hai): Các môn học trong HK1/2021-2022 sẽ bắt đầu học, lịch học được tổ chức vào các buổi tối & ngày thứ 7, chủ nhật.

Mọi thắc mắc về CTĐT, TKB & ĐKMH, HV vui lòng liên hệ qua email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 5262 (C. Dung) để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng thông báo./.


Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 06/08/2021          

Kế hoạch đăng ký môn học HK1/21-22 dành cho HV, SV (Đợt 4: 11/9 - 17/9/2021, cập nhật mở lớp môn Triết học và môn PPNCKH)

Phòng Đào tạo Sau đại học (P.SĐH) thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ về kế hoạch đăng ký môn học (ĐKMH) trong HK1/2021-2022 như sau:

Đợt 1: Từ ngày 12/8 đến hết ngày 16/8/2021. Học viên đăng ký môn học online tại đây >>>
Đợt 2: Từ ngày 19/8 đến hết ngày 22/8/2021. Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>
chỉ mở đăng ký môn Triết học và các môn học chuyên ngành, các môn chung tự chọn KHÔNG mở đăng ký trong đợt 2
Đợt 3: Từ ngày 31/8 đến hết ngày 06/9/2021. Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>
Đợt 4: Từ ngày 11/9 đến hết ngày 17/9/2021. Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>
mở bổ sung môn Triết học - lớp 7 (xem tại các nhóm ngành Toán ứng dụng/ Cơ kỹ thuật/ Vật lý kỹ thuật/ Khoa học tính toán); môn PP nghiên cứu khoa học - lớp 4 (xem tại các nhóm ngành Kỹ thuật điện/ Điện tử - Viễn thông/ Tự động hóa/ Quản lý năng lượng)

Lưu ý:
1. Về môn Phương pháp nghiên cứu khoa học (PPNCKH) và các môn chung tự chọn (như Quản lý dự án, Quản lý dịch vụ, Kỹ năng phân tích...):
- Môn PPNCKH (đối với HV khóa 2019 trở về sau):
+ Môn thuộc khối kiến thức chung tự chọn dành cho HV học theo hướng Ứng dụng;
+ Môn thuộc khối kiến thức chung bắt buộc dành cho HV học theo hướng Nghiên cứu.
- Môn PPNCKH nâng cao: Dành cho Anh/Chị NCS và HV (khóa 2018 trở về trước) học theo hướng Nghiên cứu.
Các môn chung tự chọn dành cho tất cả các ngành sẽ được mở liên tục vào các học kỳ chính và luôn có số lượng đăng ký giới hạn. Trường hợp HV nào không đăng ký được, vui lòng theo dõi và đăng ký ở các học kỳ tiếp theo.
Nếu đã đủ số lượng, P.SĐH chỉ hỗ trợ những trường hợp HV đang cần tích lũy đủ tín chỉ để bảo vệ luận văn hoặc xét tốt nghiệp, hoặc HV khóa cũ bị thay đổi chương trình đào tạo (CTĐT), cần đăng ký các môn này để được công nhận tương đương.

2. Các môn học không được mở lớp (do Khoa/Bộ môn không phân công Cán bộ giảng dạy), bị trùng thời khóa biểu (do Cán bộ giảng dạy đề nghị điều chỉnh lịch dạy) hoặc số lượng ĐKMH < 5 (danh sách đính kèm), P.SĐH đã tự động hủy kết quả ĐKMH cho HV.
HV vui lòng kiểm tra lại thời khóa biểu (TKB) cá nhân 
đăng ký bổ sung các môn học khác thay thế sao cho TKB không bị trùng với lịch học cá nhân của HV vào đợt 3.

3. Việc điều chỉnh lớp hoặc hủy môn học vì lý do cá nhân, HV liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Các học vụ này sẽ được xem xét xử lýphản hồi trong 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi email.

4. HV có nhu cầu xin mở lớp, vui lòng làm thủ tục xin mở lớp (xem hướng dẫn tại file đính kèm). Thời hạn nhận đơn đến hết ngày 30/9/2021.
P.SĐH không giải quyết các trường hợp gửi đơn trễ hạn và xin hủy đăng ký theo đơn xin mở lớp.


5. Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, HK1/2021-2022 sẽ tiếp tục triển khai giảng dạy – học tập trực tuyến qua phần mềm Google Meet (https://meet.google.com/) và hỗ trợ học tập thông qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến BK-Elearning theo thời khóa biểu đã công bố;
Ngày 
06/9/2021 (thứ hai): Các môn học trong HK1/2021-2022 sẽ bắt đầu học, lịch học được tổ chức vào các buổi tối & ngày thứ 7, chủ nhật.

Mọi thắc mắc về CTĐT, TKB & ĐKMH, HV vui lòng liên hệ qua email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 5262 (C. Dung) để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng thông báo./.


© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012