Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 05/06/2021          

Thông báo hoãn thi cuối HK2/2020-2021 bắt đầu từ ngày 05/6/2021

Theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP. HCM,

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị nghiên cứu sinh và học viên cao học: các môn học có lịch thi bắt đầu từ 12h00 ngày 05/6/2021 (thứ bảy) sẽ hoãn thi cho đến khi có thông báo mới.

Các Anh/Chị nghiên cứu sinh và học viên cao học vui lòng thường xuyên cập nhật email và trang cá nhân để biết lịch thi mới.

Trân trọng./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 05/06/2021          

Thông báo hoãn thi cuối HK2/2020-2021 bắt đầu từ ngày 05/6/2021

Theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP. HCM,

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị nghiên cứu sinh và học viên cao học: các môn học có lịch thi bắt đầu từ 12h00 ngày 05/6/2021 (thứ bảy) sẽ hoãn thi cho đến khi có thông báo mới.

Các Anh/Chị nghiên cứu sinh và học viên cao học vui lòng thường xuyên cập nhật email và trang cá nhân để biết lịch thi mới.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012