Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 04/06/2021          

Thông báo thay đổi phòng thi ngày 04 và 05/6/2021 tại dãy nhà B4

Do sự cố phòng thi, Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo các Anh/Chị nghiên cứu sinh và học viên về việc thay đổi phòng thi một số môn học trong ngày 04 và 05/6/2021, cụ thể như sau:

1. Môn Hóa hữu cơ nâng cao - Mã MH: 065171
- Nhóm lớp 12A: 301B4 à 601B4
- Nhóm lớp 12B: 302B4 à 602B4
- Nhóm lớp 12C: 303B4 à 605B4


2. Môn Quản lý chất lượng và luật thực phẩm - Mã MH: 065222
- Phòng 303B4 à 301B6

Lưu ý: Giờ thi không thay đổi.

Phòng thi mới đã được cập nhật tại trang cá nhân. Mong các Anh/Chị nghiên cứu sinh và học viên thông cảm.

Trân trọng./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 04/06/2021          

Thông báo thay đổi phòng thi ngày 04 và 05/6/2021 tại dãy nhà B4

Do sự cố phòng thi, Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo các Anh/Chị nghiên cứu sinh và học viên về việc thay đổi phòng thi một số môn học trong ngày 04 và 05/6/2021, cụ thể như sau:

1. Môn Hóa hữu cơ nâng cao - Mã MH: 065171
- Nhóm lớp 12A: 301B4 à 601B4
- Nhóm lớp 12B: 302B4 à 602B4
- Nhóm lớp 12C: 303B4 à 605B4


2. Môn Quản lý chất lượng và luật thực phẩm - Mã MH: 065222
- Phòng 303B4 à 301B6

Lưu ý: Giờ thi không thay đổi.

Phòng thi mới đã được cập nhật tại trang cá nhân. Mong các Anh/Chị nghiên cứu sinh và học viên thông cảm.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012