Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 29/01/2013          

Thực hiện báo cáo giữa kỳ của các ứng viên "Chương trình Học bổng Toshiba năm 2012"

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các ứng viên của "Chương trình Học bổng Toshiba năm 2012" v/v thực hiện báo cáo giữa kỳ giữa các học viên nhận học bổng và nhà tài trợ Toshiba, đồng thời tổ chức trao tiếp một nữa giá trị học bổng còn lại nếu chất lượng của bài thuyết trình và tiến độ nghiên cứu được đánh giá xứng đáng với nguồn học bổng.
 
Buổi báo cáo tổ chức từ 8h00 đến 16h00 ngày 12/03/2013 tại Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức (Phòng sẽ thông báo sau).
 
Lưu ý về bài báo cáo:
 
- Nội dung bài báo cáo theo yêu cầu của nhà tài trợ Toshiba được thầy cô hướng dẫn thông qua và ký tên xác nhận (đính kèm các yêu cầu của báo cáo giữa kỳ).
 
- Các học viên gửi báo cáo cá nhân về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 05/03/2013, subject của email: "(Name of student)- Presentation Toshiba 2021".
 
- Học viên gửi báo cáo không đúng hạn hoặc không tham dự buổi báo cáo giữa kỳ xem như từ chối nhận học bổng còn lại.
 
Chi tiết xin vui lòng liên hệ với Anh Lê Văn Hinh, Ban Quan hệ đối ngoại - ĐHQG-HCM. ĐT: 08 37242181/1451.
 
Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 29/01/2013          

Thực hiện báo cáo giữa kỳ của các ứng viên "Chương trình Học bổng Toshiba năm 2012"

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các ứng viên của "Chương trình Học bổng Toshiba năm 2012" v/v thực hiện báo cáo giữa kỳ giữa các học viên nhận học bổng và nhà tài trợ Toshiba, đồng thời tổ chức trao tiếp một nữa giá trị học bổng còn lại nếu chất lượng của bài thuyết trình và tiến độ nghiên cứu được đánh giá xứng đáng với nguồn học bổng.
 
Buổi báo cáo tổ chức từ 8h00 đến 16h00 ngày 12/03/2013 tại Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức (Phòng sẽ thông báo sau).
 
Lưu ý về bài báo cáo:
 
- Nội dung bài báo cáo theo yêu cầu của nhà tài trợ Toshiba được thầy cô hướng dẫn thông qua và ký tên xác nhận (đính kèm các yêu cầu của báo cáo giữa kỳ).
 
- Các học viên gửi báo cáo cá nhân về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 05/03/2013, subject của email: "(Name of student)- Presentation Toshiba 2021".
 
- Học viên gửi báo cáo không đúng hạn hoặc không tham dự buổi báo cáo giữa kỳ xem như từ chối nhận học bổng còn lại.
 
Chi tiết xin vui lòng liên hệ với Anh Lê Văn Hinh, Ban Quan hệ đối ngoại - ĐHQG-HCM. ĐT: 08 37242181/1451.
 
Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012