Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 28/01/2013          

Thông báo học bù môn "Kỹ thuật logic nhanh" ngày 31/01/2013 (thứ 5, tiết 9-12)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên đăng ký học môn "Kỹ thuật logic nhanh" do PGS.TS Vũ Đình Thành phụ trách sẽ học bù vào ngày 31/01/2013 (thứ 5), tiết 9-12 tại phòng 208B1 (lưu ý học bù trước khi nghỉ Tết âm lịch).
 
Xin trân trọng thông báo ./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 28/01/2013          

Thông báo học bù môn "Kỹ thuật logic nhanh" ngày 31/01/2013 (thứ 5, tiết 9-12)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên đăng ký học môn "Kỹ thuật logic nhanh" do PGS.TS Vũ Đình Thành phụ trách sẽ học bù vào ngày 31/01/2013 (thứ 5), tiết 9-12 tại phòng 208B1 (lưu ý học bù trước khi nghỉ Tết âm lịch).
 
Xin trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012