Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 12/11/2019          

Kế hoạch đăng ký môn học HK2/19-20 (Đợt 5: 04-10/02)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học (HV) và nghiên cứu sinh (NCS) về kế hoạch đăng ký môn học trong HK2/2019-2020 như sau:

Đợt 1: Từ ngày 12/11 đến hết ngày 15/11/2019. Học viên đăng ký môn học online tại đây >>>
Đợt 2: Từ ngày 20/11 đến hết ngày 26/11/2019. Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>
Đợt 3: Từ ngày 09/12 đến hết ngày 15/12/2019. Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>
Đợt 4: Từ ngày 24/12 đến hết ngày 29/12/2019. Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>
Đợt 5: Từ ngày 04/02 đến hết ngày 10/02/2020. Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

+ Đối với sinh viên Đại học chưa có tài khoản để đăng ký môn học Sau đại học, vui lòng đăng ký tài khoản tại đây
 >>>

Lưu ý:
- Môn PPNCKH (đối với khóa 2019):
     + Môn thuộc khối kiến thức chung tự chọn dành cho HV học theo hướng Ứng dụng;
     + Môn thuộc khối kiến thức chung bắt buộc dành cho HV học theo hướng Nghiên cứu.
- Môn PPNCKH nâng cao: Dành cho Anh/Chị NCS và HV (khóa 2018 trở về trước) học theo hướng Nghiên cứu.
- Các môn học không được mở lớp (danh sách đính kèm), Nhà trường đã tự động hủy kết quả đăng ký môn học cho HV. HV vui lòng kiểm tra lại TKB cá nhân & đăng ký bổ sung các môn học khác thay thế sao cho TKB không bị trùng với lịch học cá nhân của HV vào đợt 5 (04-10/02/2020).
- Việc điều chỉnh lớp hoặc hủy môn học vì lý do cá nhân, HV liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (C.Dung) đến hết ngày 08/02/2020. Sau thời gian trên, HV làm Đơn xin hủy môn học có ghi rõ lý do (đơn tự trình bày, không có biểu mẫu) & nộp tại Phòng SĐH từ ngày 10/02 đến ngày 21/02/2020. Quá thời hạn này, Phòng sẽ không giải quyết các trường hợp xin điều chỉnh hoặc hủy lớp.
- Ngày 10/02/2020 (thứ hai): Các môn học trong HK2/2019-2020 sẽ bắt đầu học, lịch học được tổ chức vào các buổi tối & ngày thứ 7, chủ nhật.

Mọi thắc mắc về CTĐT, Thời khóa biểu & đăng ký môn học, HV vui lòng liên hệ qua email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 5263 (C.Dung) để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 12/11/2019          

Kế hoạch đăng ký môn học HK2/19-20 (Đợt 5: 04-10/02)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học (HV) và nghiên cứu sinh (NCS) về kế hoạch đăng ký môn học trong HK2/2019-2020 như sau:

Đợt 1: Từ ngày 12/11 đến hết ngày 15/11/2019. Học viên đăng ký môn học online tại đây >>>
Đợt 2: Từ ngày 20/11 đến hết ngày 26/11/2019. Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>
Đợt 3: Từ ngày 09/12 đến hết ngày 15/12/2019. Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>
Đợt 4: Từ ngày 24/12 đến hết ngày 29/12/2019. Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>
Đợt 5: Từ ngày 04/02 đến hết ngày 10/02/2020. Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

+ Đối với sinh viên Đại học chưa có tài khoản để đăng ký môn học Sau đại học, vui lòng đăng ký tài khoản tại đây
 >>>

Lưu ý:
- Môn PPNCKH (đối với khóa 2019):
     + Môn thuộc khối kiến thức chung tự chọn dành cho HV học theo hướng Ứng dụng;
     + Môn thuộc khối kiến thức chung bắt buộc dành cho HV học theo hướng Nghiên cứu.
- Môn PPNCKH nâng cao: Dành cho Anh/Chị NCS và HV (khóa 2018 trở về trước) học theo hướng Nghiên cứu.
- Các môn học không được mở lớp (danh sách đính kèm), Nhà trường đã tự động hủy kết quả đăng ký môn học cho HV. HV vui lòng kiểm tra lại TKB cá nhân & đăng ký bổ sung các môn học khác thay thế sao cho TKB không bị trùng với lịch học cá nhân của HV vào đợt 5 (04-10/02/2020).
- Việc điều chỉnh lớp hoặc hủy môn học vì lý do cá nhân, HV liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (C.Dung) đến hết ngày 08/02/2020. Sau thời gian trên, HV làm Đơn xin hủy môn học có ghi rõ lý do (đơn tự trình bày, không có biểu mẫu) & nộp tại Phòng SĐH từ ngày 10/02 đến ngày 21/02/2020. Quá thời hạn này, Phòng sẽ không giải quyết các trường hợp xin điều chỉnh hoặc hủy lớp.
- Ngày 10/02/2020 (thứ hai): Các môn học trong HK2/2019-2020 sẽ bắt đầu học, lịch học được tổ chức vào các buổi tối & ngày thứ 7, chủ nhật.

Mọi thắc mắc về CTĐT, Thời khóa biểu & đăng ký môn học, HV vui lòng liên hệ qua email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 5263 (C.Dung) để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012