Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 11/07/2019          

Kế hoạch đăng ký môn học HK1/19-20 (Đợt 1: 20-24/7/2019)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học (HV) và nghiên cứu sinh (NCS) về kế hoạch đăng ký môn học trong HK1/2019-2020 như sau:

Đợt 1: Từ ngày 20/7 đến hết ngày 24/7/2019.

Học viên đăng ký môn học online tại đây >>>

+ Đối với sinh viên Đại học chưa có tài khoản để đăng ký môn học Sau đại học, vui lòng đăng ký tài khoản tại đây >>>

+ Đối với các Ngành khóa 2019 - đợt 1 có SL HV trúng tuyển >= 5: Nhà trường sẽ tự động đăng ký các môn học bắt buộc thuộc CTĐT khóa ngành tương ứng, HV vui lòng kiểm tra TKB cá nhân sau ngày 05/8/2019.

Lưu ý:
- Lớp PPNCKH: Dành cho HV học theo hướng Giảng dạy.
- Lớp PPNCKH nâng cao: Dành cho Anh/Chị NCS và HV học theo hướng Nghiên cứu.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 11/07/2019          

Kế hoạch đăng ký môn học HK1/19-20 (Đợt 1: 20-24/7/2019)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học (HV) và nghiên cứu sinh (NCS) về kế hoạch đăng ký môn học trong HK1/2019-2020 như sau:

Đợt 1: Từ ngày 20/7 đến hết ngày 24/7/2019.

Học viên đăng ký môn học online tại đây >>>

+ Đối với sinh viên Đại học chưa có tài khoản để đăng ký môn học Sau đại học, vui lòng đăng ký tài khoản tại đây >>>

+ Đối với các Ngành khóa 2019 - đợt 1 có SL HV trúng tuyển >= 5: Nhà trường sẽ tự động đăng ký các môn học bắt buộc thuộc CTĐT khóa ngành tương ứng, HV vui lòng kiểm tra TKB cá nhân sau ngày 05/8/2019.

Lưu ý:
- Lớp PPNCKH: Dành cho HV học theo hướng Giảng dạy.
- Lớp PPNCKH nâng cao: Dành cho Anh/Chị NCS và HV học theo hướng Nghiên cứu.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012