Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 15/05/2019          

Thay đổi phòng học môn Quản lý và lãnh đạo ngày 18/5/2019

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Môn Quản lý và lãnh đạo sẽ thay đổi phòng học vào ngày 18/5/2019, thứ 7, tiết 2 - 6, phòng 304C4.
 
Lý do: Tuyển sinh Cao học tại dãy nhà B4.
 
Mong các Anh/Chị học viên thông cảm vì sự thay đổi này.
 
Trân trọng./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 15/05/2019          

Thay đổi phòng học môn Quản lý và lãnh đạo ngày 18/5/2019

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Môn Quản lý và lãnh đạo sẽ thay đổi phòng học vào ngày 18/5/2019, thứ 7, tiết 2 - 6, phòng 304C4.
 
Lý do: Tuyển sinh Cao học tại dãy nhà B4.
 
Mong các Anh/Chị học viên thông cảm vì sự thay đổi này.
 
Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012