Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 24/11/2018          

Thông báo nghỉ học do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

Theo Công điện từ Ủy ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh và theo ý kiến của Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách Khoa, Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến toàn thể Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị NCS & Học viên:

Tất cả học viên được nghỉ các buổi học từ 12g00 ngày 24/11/2018 đến hết ngày 24/11/2018 do diễn biến của áp thấp nhiệt đới.

Các buổi học và buổi thi từ ngày 25/11/2018 vẫn được tổ chức bình thường.

Phòng Đào tạo Sau đại học sẽ thông báo sau về việc dạy bù cho các buổi nghỉ này.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 24/11/2018          

Thông báo nghỉ học do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

Theo Công điện từ Ủy ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh và theo ý kiến của Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách Khoa, Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến toàn thể Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị NCS & Học viên:

Tất cả học viên được nghỉ các buổi học từ 12g00 ngày 24/11/2018 đến hết ngày 24/11/2018 do diễn biến của áp thấp nhiệt đới.

Các buổi học và buổi thi từ ngày 25/11/2018 vẫn được tổ chức bình thường.

Phòng Đào tạo Sau đại học sẽ thông báo sau về việc dạy bù cho các buổi nghỉ này.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012