Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 17/10/2018          

Thông báo thay đổi phòng học môn Triết học (thứ 5)

Phòng Ðào tạo Sau đại học thông báo:

Môn Triết học - Lớp 1 do Cô An Thị Ngọc Trinh phụ trách sẽ đổi phòng học vào thứ 5, tiết 14 - 16, Phòng 602B4, bắt đầu từ tuần 9 (ngày 18/10/2018).

Thứ 7 , tiết 14 - 16, lớp vẫn học tại phòng học cũ - Phòng 601B4.

Mong Anh/Chị học viên thông cảm vì sự thay đổi này.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 17/10/2018          

Thông báo thay đổi phòng học môn Triết học (thứ 5)

Phòng Ðào tạo Sau đại học thông báo:

Môn Triết học - Lớp 1 do Cô An Thị Ngọc Trinh phụ trách sẽ đổi phòng học vào thứ 5, tiết 14 - 16, Phòng 602B4, bắt đầu từ tuần 9 (ngày 18/10/2018).

Thứ 7 , tiết 14 - 16, lớp vẫn học tại phòng học cũ - Phòng 601B4.

Mong Anh/Chị học viên thông cảm vì sự thay đổi này.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012