Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 24/03/2018          

Thay đổi phòng học môn Triết học - Lớp 1

Phòng Ðào tạo Sau đại học thông báo:

Môn Triết học - Lớp 1 do Thầy Hà Trọng Thà phụ trách sẽ đổi phòng học vào thứ 6, tiết 14 - 16, Phòng 406B4, bắt đầu từ tuần 5 (ngày 30/3/2018).

Thứ 2, tiết 14 - 16, lớp vẫn học tại phòng học cũ - P.501B4.

Mong Anh/Chị học viên thông cảm vì sự thay đổi này.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 24/03/2018          

Thay đổi phòng học môn Triết học - Lớp 1

Phòng Ðào tạo Sau đại học thông báo:

Môn Triết học - Lớp 1 do Thầy Hà Trọng Thà phụ trách sẽ đổi phòng học vào thứ 6, tiết 14 - 16, Phòng 406B4, bắt đầu từ tuần 5 (ngày 30/3/2018).

Thứ 2, tiết 14 - 16, lớp vẫn học tại phòng học cũ - P.501B4.

Mong Anh/Chị học viên thông cảm vì sự thay đổi này.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012