Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 26/01/2018          

Thông báo về việc dời lịch học môn PPNCKH

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo đến các Anh/Chị NCS và học viên về việc dời lịch học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học như sau:

- Lịch học môn PPNCKH (lớp thường và lớp nâng cao) của HK1/2017-2018 sẽ dời sang HK2/2017-2018.
- Phòng ĐT SĐH sẽ tự động cập nhật đăng ký môn học sang HK2/2017-2018. Anh/Chị NCS và học viên (đã đăng ký môn PPNCKH trong HK1/2017-2018) vui lòng xem kết quả được cập nhật sau ngày 31/01/2018.
- Thời gian và địa điểm học: Thông báo sau.

Lưu ý:
- Lớp PPNCKH: Dành cho học viên học theo hướng Giảng dạy đối với Khóa 2016 trở về trước.
- Lớp PPNCKH nâng cao: Dành cho Anh/Chị NCS và học viên học theo hướng Nghiên cứu.
- Lịch học này KHÔNG ÁP DỤNG cho 03 ngành: Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý Khoa học máy tính.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 26/01/2018          

Thông báo về việc dời lịch học môn PPNCKH

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo đến các Anh/Chị NCS và học viên về việc dời lịch học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học như sau:

- Lịch học môn PPNCKH (lớp thường và lớp nâng cao) của HK1/2017-2018 sẽ dời sang HK2/2017-2018.
- Phòng ĐT SĐH sẽ tự động cập nhật đăng ký môn học sang HK2/2017-2018. Anh/Chị NCS và học viên (đã đăng ký môn PPNCKH trong HK1/2017-2018) vui lòng xem kết quả được cập nhật sau ngày 31/01/2018.
- Thời gian và địa điểm học: Thông báo sau.

Lưu ý:
- Lớp PPNCKH: Dành cho học viên học theo hướng Giảng dạy đối với Khóa 2016 trở về trước.
- Lớp PPNCKH nâng cao: Dành cho Anh/Chị NCS và học viên học theo hướng Nghiên cứu.
- Lịch học này KHÔNG ÁP DỤNG cho 03 ngành: Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý Khoa học máy tính.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012