Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 26/12/2012          

Bảo vệ Đề cương Luận văn Cao học Ngành Công nghệ Hóa học Học kỳ 1 (2012 – 2013)

Mời tất cả các học viên Cao học đã nộp Đề cương LV cao học ngành Công nghệ Hóa học HK1 2012-2013 tham gia buổi bảo vệ Đề cương theo lịch sau:
 
Ngày:      Thứ sáu – ngày 28/12/2012
 
Thời gian:
             + Sáng từ 8h00 – 11h00 (Các hội đồng 2+3+5+6)

             + Chiều từ 13h30 – 16h30 (Các hội đồng 1+4)

Phòng:   (thông báo sau)
 
Học viên tự trang bị máy tính cá nhân.
 
Danh sách các hội đồng đính kèm theo file bên dưới.
 
Nếu có thắc mắc hay chỉnh sửa, bổ sung, đề nghị HV liên hệ gấp với Bộ môn QLCN.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 26/12/2012          

Bảo vệ Đề cương Luận văn Cao học Ngành Công nghệ Hóa học Học kỳ 1 (2012 – 2013)

Mời tất cả các học viên Cao học đã nộp Đề cương LV cao học ngành Công nghệ Hóa học HK1 2012-2013 tham gia buổi bảo vệ Đề cương theo lịch sau:
 
Ngày:      Thứ sáu – ngày 28/12/2012
 
Thời gian:
             + Sáng từ 8h00 – 11h00 (Các hội đồng 2+3+5+6)

             + Chiều từ 13h30 – 16h30 (Các hội đồng 1+4)

Phòng:   (thông báo sau)
 
Học viên tự trang bị máy tính cá nhân.
 
Danh sách các hội đồng đính kèm theo file bên dưới.
 
Nếu có thắc mắc hay chỉnh sửa, bổ sung, đề nghị HV liên hệ gấp với Bộ môn QLCN.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012