Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 19/08/2017          

Thay đổi phòng học Khối KTBS HK hè/16-17 từ ngày 21/8 đến ngày 03/9

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị học viên về việc thay đổi phòng một số môn học Khối KTBS trong HK hè/16-17 từ ngày 21/8/2017 đến ngày 03/9/2017 theo danh sách đính kèm.

Mong Anh/Chị học viên thông cảm.

Trân trọng thông báo !

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 19/08/2017          

Thay đổi phòng học Khối KTBS HK hè/16-17 từ ngày 21/8 đến ngày 03/9

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị học viên về việc thay đổi phòng một số môn học Khối KTBS trong HK hè/16-17 từ ngày 21/8/2017 đến ngày 03/9/2017 theo danh sách đính kèm.

Mong Anh/Chị học viên thông cảm.

Trân trọng thông báo !

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012