Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 01/09/2017          

Thông báo Họp mặt đầu khóa & Thi xếp lớp Anh văn cho HV K2017 đợt 1 và Chuyển tiếp sinh K2017 đợt 2 (Cập nhật địa điểm)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên cao học khóa 2017 đợt 1 và chuyển tiếp sinh trúng tuyển khóa 2017 đợt 2 về buổi họp mặt đầu khóa & thi xếp lớp anh văn đầu khóa như sau:

- Họp mặt đầu khóa:

o Thời gian: 13g30 ngày 01/9/2017 (thứ 6);

o Địa điểm: Hội trường A5.

- Thi xếp lớp anh văn đầu khóa:

o Thời gian: 15g30 ngày 01/9/2017 (thứ 6);

o Danh sách thí sinh thi xếp lớp đầu vào và phòng thi vào vui lòng xem tại đây.

Về việc xét MIỄN HỌC các môn Anh văn (môn học bắt buộc) trong chương trình đào tạo thạc sỹ:

- Miễn học: khi học viên đạt các điều kiện theo Điều 45 trong Qui định về Tổ chức và Quản lý đào tạo thạc sỹ năm 2013 [Hiệu lực từ ngày 01/02/2014], tham khảo tại Portal của Phòng mục “Thạc sỹ > Học vụ > Qui chế - Qui định”;

- Trường hợp học viên chưa đạt các điều kiện theo Điều 45 trong Qui định về Tổ chức và Quản lý đào tạo thạc sỹ năm 2013 [Hiệu lực từ ngày 01/02/2014] nhưng có được các chứng chỉ quốc tế sau đây thì được xét miễn học Anh văn căn bản hoặc Anh văn cơ sở:

    + Miễn học Anh văn căn bản : TOEIC, mức điểm > 400; TOEFL ITP, mức điểm  > 400 ;
    + Miễn học Anh văn cơ sở: TOEIC, mức điểm > 500; TOEFL ITP, mức điểm  > 425 ;

- Các trường hợp chưa đạt được các điều kiện như 2 trường hợp trên thì bắt buộc học Anh văn căn bản hoặc Anh văn cơ sở tùy theo kết quả thi xếp lớp ngày 01/9/2017. Trường hợp không tham dự thi xếp lớp anh văn đầu khóa (ngày 01/9/2017) này sẽ được xếp học môn Anh văn căn bản vào HK1/2017-2018.

- Học viên có thể nộp bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ để được xét miễn học Anh văn căn bản hoặc Anh văn cơ sở cho đến hết ngày 15/09/2017.

Trân trọng thông báo.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 01/09/2017          

Thông báo Họp mặt đầu khóa & Thi xếp lớp Anh văn cho HV K2017 đợt 1 và Chuyển tiếp sinh K2017 đợt 2 (Cập nhật địa điểm)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên cao học khóa 2017 đợt 1 và chuyển tiếp sinh trúng tuyển khóa 2017 đợt 2 về buổi họp mặt đầu khóa & thi xếp lớp anh văn đầu khóa như sau:

- Họp mặt đầu khóa:

o Thời gian: 13g30 ngày 01/9/2017 (thứ 6);

o Địa điểm: Hội trường A5.

- Thi xếp lớp anh văn đầu khóa:

o Thời gian: 15g30 ngày 01/9/2017 (thứ 6);

o Danh sách thí sinh thi xếp lớp đầu vào và phòng thi vào vui lòng xem tại đây.

Về việc xét MIỄN HỌC các môn Anh văn (môn học bắt buộc) trong chương trình đào tạo thạc sỹ:

- Miễn học: khi học viên đạt các điều kiện theo Điều 45 trong Qui định về Tổ chức và Quản lý đào tạo thạc sỹ năm 2013 [Hiệu lực từ ngày 01/02/2014], tham khảo tại Portal của Phòng mục “Thạc sỹ > Học vụ > Qui chế - Qui định”;

- Trường hợp học viên chưa đạt các điều kiện theo Điều 45 trong Qui định về Tổ chức và Quản lý đào tạo thạc sỹ năm 2013 [Hiệu lực từ ngày 01/02/2014] nhưng có được các chứng chỉ quốc tế sau đây thì được xét miễn học Anh văn căn bản hoặc Anh văn cơ sở:

    + Miễn học Anh văn căn bản : TOEIC, mức điểm > 400; TOEFL ITP, mức điểm  > 400 ;
    + Miễn học Anh văn cơ sở: TOEIC, mức điểm > 500; TOEFL ITP, mức điểm  > 425 ;

- Các trường hợp chưa đạt được các điều kiện như 2 trường hợp trên thì bắt buộc học Anh văn căn bản hoặc Anh văn cơ sở tùy theo kết quả thi xếp lớp ngày 01/9/2017. Trường hợp không tham dự thi xếp lớp anh văn đầu khóa (ngày 01/9/2017) này sẽ được xếp học môn Anh văn căn bản vào HK1/2017-2018.

- Học viên có thể nộp bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ để được xét miễn học Anh văn căn bản hoặc Anh văn cơ sở cho đến hết ngày 15/09/2017.

Trân trọng thông báo.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012