Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 21/03/2016          

Thông báo về việc cập nhật thông tin tên đề tài LVThS bằng tiếng anh (phục vụ cho việc xét cấp bằng đợt tháng 04/2016)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo:

Các học viên có tên trong danh sách (theo file đính kèm) vui lòng đăng nhập vào trang cá nhân vào mục “Bảng điểm tích lũy” để cập nhật thông tin tên đề tài LVThS bằng tiếng anh trước ngày 04/04/2016

Trân trọng.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 21/03/2016          

Thông báo về việc cập nhật thông tin tên đề tài LVThS bằng tiếng anh (phục vụ cho việc xét cấp bằng đợt tháng 04/2016)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo:

Các học viên có tên trong danh sách (theo file đính kèm) vui lòng đăng nhập vào trang cá nhân vào mục “Bảng điểm tích lũy” để cập nhật thông tin tên đề tài LVThS bằng tiếng anh trước ngày 04/04/2016

Trân trọng.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012