Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 21/01/2016          

Kế hoạch nhận thẻ ngân hàng OCB & thẻ học viên dành cho Học viên Cao học & NCS K2015 - đợt 2

 
Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Học viên Cao học & Nghiên cứu sinh khóa 2015 đợt 2 về việc nhận thẻ ngân hàng OCB & thẻ học viên như sau:
 
- Lớp trưởng (đại diện lớp) / cá nhân đến Văn phòng Khoa (theo từng Khoa quản lý ngành học của Học viên/NCS) để nhận thẻ ngân hàng OCB & thẻ học viên;
 
- Thời gian nhận từ ngày 22/01/2016.
 
Lưu ý: Các bạn học viên cao học là sinh viên trường đại học Bách Khoa vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản OCB cũ để thanh toán học phí (vì không cấp lại thẻ ngân hàng OCB cho những trường hợp này). 
 
Mọi thắc mắc xin liên hệ: 08. 38647256 - Ext: 5262 gặp cô Hằng hoặc gửi thư về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
 
Trân trọng thông báo ./.

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên cao học & nghiên cứu sinh khóa 2015 đợt 2 về việc nhận thẻ ngân hàng OCB, thẻ học viên như sau:

 

- Lớp trưởng (đại diện lớp)/ cá nhân đến Văn phòng khoa - Khoa Quản lý Chuyên ngành để nhận thẻ ngân hàng OCB, thẻ học viên

 

- Thời gian nhận từ ngày 21/01/2016.

 

Lưu ý: Các bạn học viên cao học là sinh viên trường đại học Bách Khoa vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản OCB cũ để thanh toán học phí (vì không cấp lại thẻ ngân hàng OCB cho những trường hợp này).

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 08. 38647256 - Ext: 5262 gặp cô Hằng hoặc gửi thư về địa chỉ email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 21/01/2016          

Kế hoạch nhận thẻ ngân hàng OCB & thẻ học viên dành cho Học viên Cao học & NCS K2015 - đợt 2

 
Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Học viên Cao học & Nghiên cứu sinh khóa 2015 đợt 2 về việc nhận thẻ ngân hàng OCB & thẻ học viên như sau:
 
- Lớp trưởng (đại diện lớp) / cá nhân đến Văn phòng Khoa (theo từng Khoa quản lý ngành học của Học viên/NCS) để nhận thẻ ngân hàng OCB & thẻ học viên;
 
- Thời gian nhận từ ngày 22/01/2016.
 
Lưu ý: Các bạn học viên cao học là sinh viên trường đại học Bách Khoa vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản OCB cũ để thanh toán học phí (vì không cấp lại thẻ ngân hàng OCB cho những trường hợp này). 
 
Mọi thắc mắc xin liên hệ: 08. 38647256 - Ext: 5262 gặp cô Hằng hoặc gửi thư về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
 
Trân trọng thông báo ./.

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên cao học & nghiên cứu sinh khóa 2015 đợt 2 về việc nhận thẻ ngân hàng OCB, thẻ học viên như sau:

 

- Lớp trưởng (đại diện lớp)/ cá nhân đến Văn phòng khoa - Khoa Quản lý Chuyên ngành để nhận thẻ ngân hàng OCB, thẻ học viên

 

- Thời gian nhận từ ngày 21/01/2016.

 

Lưu ý: Các bạn học viên cao học là sinh viên trường đại học Bách Khoa vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản OCB cũ để thanh toán học phí (vì không cấp lại thẻ ngân hàng OCB cho những trường hợp này).

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 08. 38647256 - Ext: 5262 gặp cô Hằng hoặc gửi thư về địa chỉ email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012