Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 14/11/2012          

Khảo sát thông tin về sự hài lòng của học viên Sau đại học trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Kính gửi các Anh/Chị học viên,

Với mục tiêu khảo sát ý kiến của học viên về chất lượng giảng dạy Sau đại học, Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng kính mời Anh/ Chị học viên Sau đại học tham gia trả lời Bảng khảo sát các yếu tố giá trị cảm nhận tác động tới sự hài lòng của học viên sau đại học, Trường Đại Học Bách Khoa (Trường ĐHBK).

Phòng Đào tạo Sau đại học rất mong nhận được nhận xét khách quan của các Anh/ Chị học viên để đánh giá đúng thực trạng đào tạo nhằm ngày càng cải tiến chất lượng dịch vụ đào tạo Sau đại học của Trường.

Thời gian khảo sát: 02/11/2012 – 25/11/2012
Đối tượng tham gia: mời tất cả các Anh/Chị học viên đã và đang học cao học tại Trường ĐHBK.

Các Anh/ Chị học viên vui lòng tham gia khảo sát online tại đây >>>

Xin chân thành cám ơn và trân trọng kính chào./.
Trưởng Phòng Đào tạo SĐH
TS. Lê Trung Chơn 

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 14/11/2012          

Khảo sát thông tin về sự hài lòng của học viên Sau đại học trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Kính gửi các Anh/Chị học viên,

Với mục tiêu khảo sát ý kiến của học viên về chất lượng giảng dạy Sau đại học, Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng kính mời Anh/ Chị học viên Sau đại học tham gia trả lời Bảng khảo sát các yếu tố giá trị cảm nhận tác động tới sự hài lòng của học viên sau đại học, Trường Đại Học Bách Khoa (Trường ĐHBK).

Phòng Đào tạo Sau đại học rất mong nhận được nhận xét khách quan của các Anh/ Chị học viên để đánh giá đúng thực trạng đào tạo nhằm ngày càng cải tiến chất lượng dịch vụ đào tạo Sau đại học của Trường.

Thời gian khảo sát: 02/11/2012 – 25/11/2012
Đối tượng tham gia: mời tất cả các Anh/Chị học viên đã và đang học cao học tại Trường ĐHBK.

Các Anh/ Chị học viên vui lòng tham gia khảo sát online tại đây >>>

Xin chân thành cám ơn và trân trọng kính chào./.
Trưởng Phòng Đào tạo SĐH
TS. Lê Trung Chơn 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012