Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 14/11/2012          

Thông báo nghỉ học môn "Quá trình và thiết bị cơ học" vào ngày 18/11/2012

Do tổ chức môn thi chung "Anh văn cơ bản" & "Anh văn cơ sở" toàn Trường vào ngày 18/11/2012 từ 15h00 - 17h30,  Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên cao học đang học môn Quá trình và thiết bị cơ học học vào chủ nhật, tiết 10-12 hàng tuần do Thầy Hoàng Minh Nam phụ trách sẽ nghỉ học Chủ nhật ngày 18/11/2012.

Tuần sau lớp học lại bình thường, lịch học bù
của môn học này sẽ được tổ chức vào tuần tiếp theo khi kết thúc môn học

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 14/11/2012          

Thông báo nghỉ học môn "Quá trình và thiết bị cơ học" vào ngày 18/11/2012

Do tổ chức môn thi chung "Anh văn cơ bản" & "Anh văn cơ sở" toàn Trường vào ngày 18/11/2012 từ 15h00 - 17h30,  Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên cao học đang học môn Quá trình và thiết bị cơ học học vào chủ nhật, tiết 10-12 hàng tuần do Thầy Hoàng Minh Nam phụ trách sẽ nghỉ học Chủ nhật ngày 18/11/2012.

Tuần sau lớp học lại bình thường, lịch học bù
của môn học này sẽ được tổ chức vào tuần tiếp theo khi kết thúc môn học

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012