Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 17/09/2013          

Lịch phỏng vấn Chuyển Tiếp Sinh đợt 2-2013 đã qua sơ tuyển (Có 9 ngành đổi giờ, phòng)

Phòng ĐT SĐH thông báo lịch phỏng vấn thí sinh dự tuyển chuyển tiếp sinh đợt 2 năm 2013 đã qua vòng sơ tuyển, thí sinh vui lòng xem chi tiết ngày, giờ, phòng phỏng vấn ở file đính kèm

Lưu ý: Có 9 ngành thay đổi giờ, phòng so với lịch ban đầu là

           - Ngành kỹ thuật hóa học

           - Ngành kỹ thuật hóa dầu

           - Ngành Kỹ thuật Công nghiệp

           - Ngành Kỹ thuật cơ khí

           - Ngành Kỹ thuật môi trường

           - Ngành Toán ứng dụng

           - Ngành Quản trị kinh doanh

           - Ngành Kỹ thuật môi trường

           - Ngành Quản lý tài nguyên & môi trường

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 17/09/2013          

Lịch phỏng vấn Chuyển Tiếp Sinh đợt 2-2013 đã qua sơ tuyển (Có 9 ngành đổi giờ, phòng)

Phòng ĐT SĐH thông báo lịch phỏng vấn thí sinh dự tuyển chuyển tiếp sinh đợt 2 năm 2013 đã qua vòng sơ tuyển, thí sinh vui lòng xem chi tiết ngày, giờ, phòng phỏng vấn ở file đính kèm

Lưu ý: Có 9 ngành thay đổi giờ, phòng so với lịch ban đầu là

           - Ngành kỹ thuật hóa học

           - Ngành kỹ thuật hóa dầu

           - Ngành Kỹ thuật Công nghiệp

           - Ngành Kỹ thuật cơ khí

           - Ngành Kỹ thuật môi trường

           - Ngành Toán ứng dụng

           - Ngành Quản trị kinh doanh

           - Ngành Kỹ thuật môi trường

           - Ngành Quản lý tài nguyên & môi trường

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012