Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 27/05/2013          

Nhận giấy báo nhập học của Thí sinh miễn thi cao học năm 2013

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến Thí sinh xét tuyển miễn thi cao học năm 2013 nhận giấy báo nhập học như sau:

- Thời gian nhận giấy báo: từ ngày 27/05/2013 đến 30/05/2013.

- Thời gian làm thủ tục nhập học: từ 8:00 - 11:00, ngày 31/05/2013.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 27/05/2013          

Nhận giấy báo nhập học của Thí sinh miễn thi cao học năm 2013

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến Thí sinh xét tuyển miễn thi cao học năm 2013 nhận giấy báo nhập học như sau:

- Thời gian nhận giấy báo: từ ngày 27/05/2013 đến 30/05/2013.

- Thời gian làm thủ tục nhập học: từ 8:00 - 11:00, ngày 31/05/2013.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012