Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 09/05/2013          

Học bù ôn tập Toán 1 + Toán 2 do thầy Nguyễn Đình Huy phụ trách

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch học bù Toán 1 & Toán 2 do thầy Nguyễn Đình Huy phụ trách học bù lúc 18h15 ngày 15/05/2013 (thứ Tư) tại giảng đường B2B

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 09/05/2013          

Học bù ôn tập Toán 1 + Toán 2 do thầy Nguyễn Đình Huy phụ trách

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch học bù Toán 1 & Toán 2 do thầy Nguyễn Đình Huy phụ trách học bù lúc 18h15 ngày 15/05/2013 (thứ Tư) tại giảng đường B2B

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012