Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 02/05/2013          

Ôn tập môn Mạch Tín Hiệu các lớp điện học phụ đạo buổi cuối

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo v/v học ôn tập môn Mạch tín hiệu các lớp Điện do cô Trần Thanh Mai phụ trách học phụ đạo buổi cuối tại P.213B1 từ 12h30 -> 15h00 ngày 04/05/2013.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 02/05/2013          

Ôn tập môn Mạch Tín Hiệu các lớp điện học phụ đạo buổi cuối

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo v/v học ôn tập môn Mạch tín hiệu các lớp Điện do cô Trần Thanh Mai phụ trách học phụ đạo buổi cuối tại P.213B1 từ 12h30 -> 15h00 ngày 04/05/2013.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012