Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 19/05/2020          

Thời khóa biểu lớp ôn tập môn cơ sở các ngành đợt 1 năm 2020 (cập nhật môn Hóa lý kỹ thuật và Hệ thống thông tin quản lý)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Anh/Chị học viên về thời khóa biểu lớp ôn tập môn cơ sở các ngành đợt 1 năm 2020.

Ngày khai giảng: 11/05/2020.

Thông tin chi tiết về thời khóa biểu, vui lòng xem tại file đính kèm./.


Trân trọng thông báo./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 19/05/2020          

Thời khóa biểu lớp ôn tập môn cơ sở các ngành đợt 1 năm 2020 (cập nhật môn Hóa lý kỹ thuật và Hệ thống thông tin quản lý)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Anh/Chị học viên về thời khóa biểu lớp ôn tập môn cơ sở các ngành đợt 1 năm 2020.

Ngày khai giảng: 11/05/2020.

Thông tin chi tiết về thời khóa biểu, vui lòng xem tại file đính kèm./.


Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012