Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 12/04/2019          

Nghỉ học ôn tập môn Anh Văn vào thứ 7 (13/04/2019) và môn Toán vào thứ 2 (15/04/2019)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo các học viên lớp ôn tập về việc nghỉ lễ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương như sau:

  • Môn Anh văn do thầy Trà Văn Trung phụ trách: nghỉ thứ 7 ngày 13/04/2019
  • Môn Toán 1 do thầy Nguyễn Đình Huy phụ trách: nghỉ thứ 2 ngày 15/04/2019
  • Môn Toán rời rạc do thầy Trần Tuấn Anh phụ trách: nghỉ thứ 2 ngày 15/04/2019

Sau lễ đi học lại bình thường.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 12/04/2019          

Nghỉ học ôn tập môn Anh Văn vào thứ 7 (13/04/2019) và môn Toán vào thứ 2 (15/04/2019)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo các học viên lớp ôn tập về việc nghỉ lễ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương như sau:

  • Môn Anh văn do thầy Trà Văn Trung phụ trách: nghỉ thứ 7 ngày 13/04/2019
  • Môn Toán 1 do thầy Nguyễn Đình Huy phụ trách: nghỉ thứ 2 ngày 15/04/2019
  • Môn Toán rời rạc do thầy Trần Tuấn Anh phụ trách: nghỉ thứ 2 ngày 15/04/2019

Sau lễ đi học lại bình thường.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012