Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 21/03/2019          

Thời khóa biểu lớp ôn tập môn cơ sở các ngành đợt 1 năm 2019 ( có cập nhật mới)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Anh/Chị học viên về thời khóa biểu lớp ôn tập môn cơ sở các ngành đợt 1 năm 2019 ( có cập nhật bổ sung các ngành).

Ngày khai giảng đợt 1: 16/03/2019, đợt 2: 24/03/2019đợt 3: 07/04/2019

Thông tin chi tiết về thời khóa biểu, vui lòng xem tại file đính kèm./.


Trân trọng thông báo./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 21/03/2019          

Thời khóa biểu lớp ôn tập môn cơ sở các ngành đợt 1 năm 2019 ( có cập nhật mới)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Anh/Chị học viên về thời khóa biểu lớp ôn tập môn cơ sở các ngành đợt 1 năm 2019 ( có cập nhật bổ sung các ngành).

Ngày khai giảng đợt 1: 16/03/2019, đợt 2: 24/03/2019đợt 3: 07/04/2019

Thông tin chi tiết về thời khóa biểu, vui lòng xem tại file đính kèm./.


Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012