Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 19/06/2018          

Gia hạn đăng ký ôn tập tuyển sinh khóa 2018 đợt 2

Phòng Đào tạo Sau đại học xin trân trọng thông báo thông tin về lớp ôn tập phục vụ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 đợt 2 như sau:

- Gia hạn đ
ăng ký ôn tập: đến ngày 28/06/2018

- Ngày khai giảng dự kiến : 28/06/2018.

        + Môn Toán (60 tiết), học vào Tối Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu hàng tuần (từ 18g15 → 20g40)

        + Môn Anh văn (60 tiết), học vào Tối Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy hàng tuần (từ 18g15 → 20g40)

        + Môn Cơ sở (45 tiết - riêng môn Cơ sở kỹ thuật là 60 tiết), học vào Thứ Bảy, Chủ nhật (tùy ngành, lớp sẽ khai giảng khi đủ sỉ số học viên)

Học phí ôn tập: 55.000 đồng / tiết
 

- Tài liệu ôn tập Toán: 35.000đ / cuốn tại Phòng Đào tạo SĐH

- Đăng ký ôn tập online tại đây >>> hoặc tại menu Lớp chuyên đề  Ôn tập tuyển sinh  Đăng ký ôn tập 

- Thời khóa biểu các lớp ôn tập theo dõi tại đây >>> hoặc menu Lớp chuyên đề  Ôn tập tuyển sinh  Thời khóa biểu

Danh sách các ngành tuyển sinh theo phụ lục đính kèm.

Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 22/05/2018 học viên đã đóng tiền học phí ôn tập, mang theo biên lai đến phòng Sau đại học để được xếp lớp và nhận thẻ học viên.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 19/06/2018          

Gia hạn đăng ký ôn tập tuyển sinh khóa 2018 đợt 2

Phòng Đào tạo Sau đại học xin trân trọng thông báo thông tin về lớp ôn tập phục vụ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 đợt 2 như sau:

- Gia hạn đ
ăng ký ôn tập: đến ngày 28/06/2018

- Ngày khai giảng dự kiến : 28/06/2018.

        + Môn Toán (60 tiết), học vào Tối Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu hàng tuần (từ 18g15 → 20g40)

        + Môn Anh văn (60 tiết), học vào Tối Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy hàng tuần (từ 18g15 → 20g40)

        + Môn Cơ sở (45 tiết - riêng môn Cơ sở kỹ thuật là 60 tiết), học vào Thứ Bảy, Chủ nhật (tùy ngành, lớp sẽ khai giảng khi đủ sỉ số học viên)

Học phí ôn tập: 55.000 đồng / tiết
 

- Tài liệu ôn tập Toán: 35.000đ / cuốn tại Phòng Đào tạo SĐH

- Đăng ký ôn tập online tại đây >>> hoặc tại menu Lớp chuyên đề  Ôn tập tuyển sinh  Đăng ký ôn tập 

- Thời khóa biểu các lớp ôn tập theo dõi tại đây >>> hoặc menu Lớp chuyên đề  Ôn tập tuyển sinh  Thời khóa biểu

Danh sách các ngành tuyển sinh theo phụ lục đính kèm.

Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 22/05/2018 học viên đã đóng tiền học phí ôn tập, mang theo biên lai đến phòng Sau đại học để được xếp lớp và nhận thẻ học viên.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012