Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 18/01/2018          

Thời khóa biểu lớp ôn tập cơ sở các ngành đợt 1 năm 2018

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Anh/Chị học viên về thời khóa biểu lớp ôn tập cơ sở các ngành đợt 1 năm 2018.

Ngày khai giảng: 20/01/2018

Thông tin chi tiết về thời khóa biểu, vui lòng xem tại file đính kèm./.


Trân trọng thông báo./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 18/01/2018          

Thời khóa biểu lớp ôn tập cơ sở các ngành đợt 1 năm 2018

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Anh/Chị học viên về thời khóa biểu lớp ôn tập cơ sở các ngành đợt 1 năm 2018.

Ngày khai giảng: 20/01/2018

Thông tin chi tiết về thời khóa biểu, vui lòng xem tại file đính kèm./.


Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012