Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 08/01/2018          

Dời ngày khai giảng các lớp học ôn tập môn Toán và Anh văn

Phòng Đào tạo SĐH thông báo về việc dời ngày khai giảng các lớp học ôn tập môn Toán và Anh văn phục vụ kỳ thi tuyển sinh SĐH đợt tháng 03/2018 với lịch khai giảng mới như sau:
  • Môn Toán học tối 2 - 4 - 6: ngày khai giảng chính thức là   15/01/2018.
  • Môn Anh văn học tối 3 - 5 - 7: ngày khai giảng chính thức sẽ là 16/01/2018.
Lưu ý:
 
     -
Các học viên vào website của phòng SĐH ngày 15/01/2018 để xem lịch học ôn chi tiết môn Toán 1, Toán Quản Lý, Toán Rời Rạc và Anh văn.
 

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 08/01/2018          

Dời ngày khai giảng các lớp học ôn tập môn Toán và Anh văn

Phòng Đào tạo SĐH thông báo về việc dời ngày khai giảng các lớp học ôn tập môn Toán và Anh văn phục vụ kỳ thi tuyển sinh SĐH đợt tháng 03/2018 với lịch khai giảng mới như sau:
  • Môn Toán học tối 2 - 4 - 6: ngày khai giảng chính thức là   15/01/2018.
  • Môn Anh văn học tối 3 - 5 - 7: ngày khai giảng chính thức sẽ là 16/01/2018.
Lưu ý:
 
     -
Các học viên vào website của phòng SĐH ngày 15/01/2018 để xem lịch học ôn chi tiết môn Toán 1, Toán Quản Lý, Toán Rời Rạc và Anh văn.
 

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012