Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 14/07/2017          

TKB ôn tập môn môn Cơ sở phục vụ Tuyển sinh năm 2017 đợt 2 (mới cập nhật lại ngày 13/07/2017)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo TKB của các lớp ôn tập môn Cơ sở phục vu cho tuyển sinh năm 2017 đợt 2 vừa mới cập nhật lại ngày 13/07/2017. Học viên vui lòng xem chi tiết thời khóa biểu ôn tập chi tiết ở file đính kèm bên dưới.
Lưu ý:
            - Lịch học bổ sung dành thêm cho lớp Toán Quản Lý sẽ có thông báo sau trên website khoảng giữa tháng 7/2017.
        
         Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 14/07/2017          

TKB ôn tập môn môn Cơ sở phục vụ Tuyển sinh năm 2017 đợt 2 (mới cập nhật lại ngày 13/07/2017)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo TKB của các lớp ôn tập môn Cơ sở phục vu cho tuyển sinh năm 2017 đợt 2 vừa mới cập nhật lại ngày 13/07/2017. Học viên vui lòng xem chi tiết thời khóa biểu ôn tập chi tiết ở file đính kèm bên dưới.
Lưu ý:
            - Lịch học bổ sung dành thêm cho lớp Toán Quản Lý sẽ có thông báo sau trên website khoảng giữa tháng 7/2017.
        
         © Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012