Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 05/07/2017          

TKB ôn tập môn môn Cơ sở phục vụ Tuyển sinh năm 2017 đợt 2 (thay đổi phòng học lớp ôn tập môn Quang học ngành Vật lý kỹ thuật)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo TKB của các lớp ôn tập môn Cơ sở phục vu cho tuyển sinh năm 2017 đợt 2. Học viên vui lòng xem chi tiết thời khóa biểu ôn tập chi tiết ở file đính kèm bên dưới.
Lưu ý:
            - Lịch học bổ sung dành thêm cho lớp Toán Quản Lý sẽ có thông báo sau trên website khoảng giữa tháng 7/2017.
        
         Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 05/07/2017          

TKB ôn tập môn môn Cơ sở phục vụ Tuyển sinh năm 2017 đợt 2 (thay đổi phòng học lớp ôn tập môn Quang học ngành Vật lý kỹ thuật)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo TKB của các lớp ôn tập môn Cơ sở phục vu cho tuyển sinh năm 2017 đợt 2. Học viên vui lòng xem chi tiết thời khóa biểu ôn tập chi tiết ở file đính kèm bên dưới.
Lưu ý:
            - Lịch học bổ sung dành thêm cho lớp Toán Quản Lý sẽ có thông báo sau trên website khoảng giữa tháng 7/2017.
        
         © Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012