Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 05/06/2017          

Dời ngày khai giảng học ôn tập các lớp môn Toán, Anh văn và môn Cơ Sở (mới điều chỉnh)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo về việc dời ngày khai giảng các lớp học ôn tập môn Toán 1, Toán quản lý, Toán rời rạc, Anh văn và Cơ sở phục vụ kỳ thi tuyển sinh SĐH đợt tháng 08/2017 với lịch khai giảng mới như sau:

 

  • Môn Toán 1, Toán quản lý học tối 2 - 4 - 6: ngày khai giảng sẽ là   12/06/2017.
  • Môn Anh văn học tối 3 - 5 - 7: ngày khai giảng mới dự kiến sẽ là 20/06/2017.
  • Môn Toán rời rạc học tối 2 - 4 - 6: ngày khai giảng mới sẽ là 26/06/2017.
  • Môn Cơ sở: ngày khai giảng mới sẽ là 01/07/2017.
Lưu ý:
   - Các học viên vào website của phòng SĐH ngày 12/06/2017 để xem lịch học ôn chi tiết môn Toán 1, Toán Quản Lý.
   
Các học viên vào website của phòng SĐH ngày 19/06/2017 để xem lịch học ôn chi tiết môn Anh văn.
   -
Các học viên vào website của phòng SĐH ngày 23/06/2016 để xem lịch học ôn chi tiết môn Toán Rời Rạc.
   - 
Các học viên vào website của phòng SĐH ngày 29/06/2016 để xem lịch học ôn chi tiết môn Cơ sở.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 05/06/2017          

Dời ngày khai giảng học ôn tập các lớp môn Toán, Anh văn và môn Cơ Sở (mới điều chỉnh)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo về việc dời ngày khai giảng các lớp học ôn tập môn Toán 1, Toán quản lý, Toán rời rạc, Anh văn và Cơ sở phục vụ kỳ thi tuyển sinh SĐH đợt tháng 08/2017 với lịch khai giảng mới như sau:

 

  • Môn Toán 1, Toán quản lý học tối 2 - 4 - 6: ngày khai giảng sẽ là   12/06/2017.
  • Môn Anh văn học tối 3 - 5 - 7: ngày khai giảng mới dự kiến sẽ là 20/06/2017.
  • Môn Toán rời rạc học tối 2 - 4 - 6: ngày khai giảng mới sẽ là 26/06/2017.
  • Môn Cơ sở: ngày khai giảng mới sẽ là 01/07/2017.
Lưu ý:
   - Các học viên vào website của phòng SĐH ngày 12/06/2017 để xem lịch học ôn chi tiết môn Toán 1, Toán Quản Lý.
   
Các học viên vào website của phòng SĐH ngày 19/06/2017 để xem lịch học ôn chi tiết môn Anh văn.
   -
Các học viên vào website của phòng SĐH ngày 23/06/2016 để xem lịch học ôn chi tiết môn Toán Rời Rạc.
   - 
Các học viên vào website của phòng SĐH ngày 29/06/2016 để xem lịch học ôn chi tiết môn Cơ sở.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012