Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 29/05/2017          

Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến Sĩ 2017 đợt 2

Trường Đại Học Bách Khoa (ĐHBK) – Đại học Quốc gia Tp. HCM trân trọng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017 (đợt 2) như sau:

1. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

1.1. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển

1.1. Điều kiện văn bằng

-  Có bằng thạc sĩ ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển hoặc có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.

-  Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

-  Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm tính đến ngày đăng ký dự tuyển; 

d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại bảng tham chiếu bên dưới) theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

Bảng tham chiếu các chứng chỉ tiếng nước ngoài

STT  Chứng chỉ  Trình độ
1 TOEFL iBT 45 - 93
2

IELTS

5 - 6.5
3 Cambridge examination

CAE 45-59

PET Pass with Distinction

4 CIEP/Alliance française diplomas

TCF B2

DELF B2

Diplôme de Langue

5 Goethe-Institut

Goethe- Zertifikat B2

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

6 TestDaF TDN3- TDN4
7 Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) HSK level 4
8 Japanese Language Proficiency  Test (JLPT) N2
9 ТРКИ - Тест по русскому языку как иностранному ТРКИ-2

- Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

1.2. Bài luận về hướng nghiên cứu

Trình bày về hướng nghiên cứu hoặc chủ đề nghiên cứu: tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; lý do tại sao chọn hướng nghiên cứu; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu. Bài luận được trình bày tối đa 10 trang trên khổ A4.

1.3. Cán bộ hướng dẫn

-  Được tối thiểu 01 giảng viên của Trường ĐHBK đồng ý nhận hướngdẫn.

-  Người hướng dẫn độc lập có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa học hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn (danh sách cán bộ khoa học và hướng nghiên cứu được công bố tại website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn/gioi-thieu/doi-ngu-dao-tao )

2.  DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO : 30 ngành đào tạo, xem chi tiết ở đây >>>  hoặc xem ở file đính kèm bên dưới.

3. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN XÉT TUYỂN, LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

3.1. Hồ sơ dự tuyển:

Đăng ký dự tuyển online từ ngày 30/5/2017 tại website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn

3.2. Nộp hồ sơ xét tuyển :

-   Sau khi đăng ký dự tuyển online, ứng viên nộp hồ sơ dự thi chính thức từ: 01/7 – 04/8/2017

-   Hồ sơ gồm:

+   02 bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (theo mục 2.1)

+   02 bản sao bằng tốt nghiệp ĐH, 02 bản sao bảng điểm ĐH;

+   02 bản sao bằng Thạc sĩ, 02 bản sao bảng điểm Cao học;

+   Bảng điểm các môn học bổ túc kiến thức hoặc chuyển đổi (nếu có);

+   Phiếu đăng ký xét tuyển, Lý lịch khoa học (01 bản gốc và 01 bản photo), 04 ảnh (3 x 4);

+   Phiếu khám sức khỏe; Giấy chứng nhận thuộc đối tượng chính sách (nếu có);

+   06 bộ bài luận về hướng nghiên cứu.

+   Minh chứng công trình, bài báo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu;

+   Giấy cam kết thực hiện qui định học tập – nghiên cứu của NCS;

+   Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.

+   Giấy chấp thuận đào tạo NCS của cán bộ dự kiến hướng dẫn NCS; Bộ môn/ Phòng thí nghiệm đào tạo; Khoa quản lý ngành đào tạo.

-   Lệ phí hồ sơ: 60.000đ

-   Lệ phí xét tuyển: 200.000 đ/ hồ sơ

3.3. Thời gian xét tuyển: ngày 25/ 8/ 2017

4. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

4.1 Hình thức đào tạo :

Việc tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện theo hình thức giáo dục chính quy, nghiên cứu sinh phải dành ít nhất 12 tháng theo học tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo trong giai đoạn 24 tháng đầu, kể từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh.

4.2 Chương trình đào tạo :

Khối lượng học tập tối thiểu 90 tín chỉ đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ và 120 tín chỉ đối với nghiên cứu sinh có bằng tốt nghiệp đại học.

 

 

 

 


Để biết thêm chi tiết vui lòng xem thông báo tại địa chỉ:

Phòng Đào tạo SĐH (P.115, nhà B3) Trường Đại học Bách Khoa
 
 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, Tp. HCM
 
ĐT: 08-38637318    Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

1. ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN
1.1. Điều kiện văn bằng
- Có bằng thạc sĩ ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển.
- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui loại khá trở lên phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp này người dự tuyển phải thi thêm môn cơ bản và cơ sở của ngành cùng với kỳ thi tuyển sinh cao học. 
- Qui định về yêu cầu chuyên môn dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ vui lòng tham khảo tại website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn
1.2. Bài luận về hướng nghiên cứu
Trình bày về hướng nghiên cứu, đề tài hoặc chủ đề nghiên cứu: tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; lý do tại sao chọn hướng nghiên cứu; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; kế hoạch học tập và nghiên cứu trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; Lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; Đề xuất cán bộ hướng dẫn. Bài luận được trình bày tối đa 10 trang trên khổ A4.
1.3. Cán bộ hướng dẫn
- Được tối thiểu 01 giảng viên của Trường ĐHBK đồng ý nhận hướngdẫn.
- Người hướng dẫn độc lập có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa họchoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn (danh sách cán bộ khoa học và hướng nghiên cứu được công bố tại website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn/gioi-thieu/doi-ngu-dao-tao)
1.4. Thư giới thiệu
Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ cùng ngành. 
1.5.  Có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động chuyên môn phục vụ nghiên cứu và thực hiện đề tài luận án.
1.6.  Có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật. 
2. ĐIỀU KIỆN MIỄN THI NGOẠI NGỮ
2.1 Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là một trong các ngoại ngữ sau: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật;
2.2 Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GD&ĐT về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được Bộ GD&ĐT hoặc ĐHQG-HCM công nhận;
2.3 Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài (một trong năm ngoại ngữ quy định tại điều 2.1);
2.4 Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tối thiểu cấp độ B2 trong thời hạn 02 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ GD&ĐT hoặc ĐHQG-HCM cho phép hoặc công nhận. Các chứng chỉ được công nhận đạt chuẩn trình độ B2 như sau:
Tiếng Anh:
Cấp độ
(CEFR) IELTS TOEFL TOEIC Cambridge
Exam BEC BULATS VNU-EPT
B2 5.5 500 PBT/ITP
173 CBT
61 iBT 600 First FCE Busines Vantage 60 251
Tên các cơ sở đào tạo trong nước cấp chứng chỉ/ chứng nhận tiếng Anh được công nhận: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Hà Nội; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế; Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM; Trung tâm SEAMEO RETRAC.
Một số tiếng khác:
Cấp độ
(CEFR) Tiếng Nga Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Trung Tiếng Nhật
B2 TRKI 2 DELF B2
TCF niveau B2 B2
TestDaF 
level 4 HSK cấp độ 4 JLPT N2 
2.5 Có giấy chứng nhận điểm ngoại ngữ từ 60 điểm trở lên trong kỳ tuyển sinh SĐH do ĐHQG-HCM tổ chức còn hiệu lực 02 năm kể từ ngày tuyển sinh môn ngoại ngữ đến ngày nộp hồ sơ.
Người dự tuyển chưa có các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như trên phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh. 
3.  DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO: 29 ngành đào tạo theo phụ lục đính kèm
 
4. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN THI VÀ XÉT TUYỂN, LỆ PHÍ DỰ THI
4.1. Hồ sơ dự tuyển: 
Đăng ký dự tuyển online từ ngày 08/8/2016 tại Cổng Thông tin đào tạo SĐH của Trường: http://www.pgs.hcmut.edu.vn
4.2. Nộp hồ sơ xét tuyển: 
- Sau khi đăng ký dự tuyển online, ứng viên nộp hồ sơ dự thi chính thức từ 05 – 29/9/2016
Hồ sơ gồm:
+ 02 bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (theo mục 2)
+ 02 bản sao bằng tốt nghiệp ĐH, 02 bản sao bảng điểm ĐH;
+ 02 bản sao bằng Thạc sĩ, 02 bản sao bảng điểm Cao học;
+ Bảng điểm các môn học bổ túc kiến thức hoặc chuyển đổi (nếu có);
+ Phiếu đăng ký xét tuyển, Lý lịch khoa học (01 bản gốc và 01 bản photo), 04 ảnh (3 x 4);
+ Phiếu khám sức khỏe; Giấy chứng nhận thuộc đối tượng chính sách (nếu có);
+ 06 bộ bài luận về hướng nghiên cứu. 
+ Các công trình, bài báo khoa học liên quan đến đề tài nghiên cứu sinh;
+ Giấy cam kết thực hiện qui định học tập – nghiên cứu của NCS;
+ 02 giấy nhận xét về năng lực chuyên môn của thí sinh do 02 nhà khoa học giới thiệu (02 bản gốc và 02 bản photo);
+ Giấy chấp thuận đào tạo NCS của cán bộ dự kiến hướng dẫn NCS; Bộ môn/ Phòng TN đào tạo; Khoa quản lý ngành đào tạo. 
- Lệ phí hồ sơ: 60.000đ (nộp khi đăng ký dự thi) 
- Lệ phí dự thi: 
+ Môn cơ bản, cơ sở: 120.000 đ/ môn thi;
+ Môn Tiếng Anh: 120.000 đ (ngoại ngữ khác theo mức thu của Trường ĐHKH Xã hội & Nhân văn-ĐHQG-HCM);
- Lệ phí xét tuyển: 200.000 đ/ hồ sơ
4.3. Thời gian thi và xét tuyển: tháng 10/2016
5. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO:
5.1 Hình thức đào tạo: Tập trung toàn bộ thời gian cho học tập – nghiên cứu tại Trường. Trường hợp NCS không thể theo học tập trung liên tục và được Trường chấp nhận, thì NCS phải dành ít nhất 12 tháng tập trung liên tục về Trường để thực hiện nội dung học tập – nghiên cứu. Khoảng thời gian và lịch làm việc cụ thể của NCS do Tập thể hướng dẫn và Chủ nhiệm Bộ môn đào tạo qui định.
5.2 Thời gian đào tạo: Thời gian đào tạo chính thức của khóa đào tạo tiến sĩ của NCS có bằng thạc sĩ là 3 năm; chưa có bằng thạc sĩ là 4 - 5 năm.
6. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ: 
Nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ
Năm NCS có bằng thạc sĩ (đúng ngành) NCS đã có bằng thạc sĩ (ngành gần, phù hợp)
1 + Hoàn thành MH “Phương pháp NCKH  nâng cao” và các MH thuộc CTĐT Tiến sĩ
+ Hoàn thành 02 chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan + Hoàn thành MH “Phương pháp NCKH nâng cao”,
+ Hoàn thành các MH bổ sung (theo yêu cầu của HĐKH-ĐT Khoa)
+ Hoàn thành các MH thuộc CTĐT Tiến sĩ
+ Hoàn thành 02 chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan
2 + Nghiên cứu khoa học và thực hiện LATS
3 + Hoàn thành 02 bài báo khoa học công bố kết quả thực hiện LATS trên tạp chí khoa học theo qui định của trường
+ Bảo vệ LATS cấp Khoa; cấp Trường
Nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ 
Năm Nội dung
1 + Hoàn thành các MH thuộc CTĐT Thạc sĩ 
+ Hoàn thành MH “Phương pháp NCKH nâng cao”  
2 + Hoàn thành các MH phục vụ LATS 
+ Hoàn thành Tiểu luận tổng quan và02 CĐTS  
3 + Nghiên cứu khoa học và thực hiện LATS
4 + Hoàn thành 02 bài báo khoa học công bố kết quả thực hiện LATS trên tạp chí khoa học theo qui định của trường
+ Bảo vệ LATS cấp Khoa; cấp Trường
 

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 29/05/2017          

Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến Sĩ 2017 đợt 2

Trường Đại Học Bách Khoa (ĐHBK) – Đại học Quốc gia Tp. HCM trân trọng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017 (đợt 2) như sau:

1. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

1.1. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển

1.1. Điều kiện văn bằng

-  Có bằng thạc sĩ ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển hoặc có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.

-  Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

-  Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm tính đến ngày đăng ký dự tuyển; 

d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại bảng tham chiếu bên dưới) theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

Bảng tham chiếu các chứng chỉ tiếng nước ngoài

STT  Chứng chỉ  Trình độ
1 TOEFL iBT 45 - 93
2

IELTS

5 - 6.5
3 Cambridge examination

CAE 45-59

PET Pass with Distinction

4 CIEP/Alliance française diplomas

TCF B2

DELF B2

Diplôme de Langue

5 Goethe-Institut

Goethe- Zertifikat B2

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

6 TestDaF TDN3- TDN4
7 Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) HSK level 4
8 Japanese Language Proficiency  Test (JLPT) N2
9 ТРКИ - Тест по русскому языку как иностранному ТРКИ-2

- Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

1.2. Bài luận về hướng nghiên cứu

Trình bày về hướng nghiên cứu hoặc chủ đề nghiên cứu: tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; lý do tại sao chọn hướng nghiên cứu; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu. Bài luận được trình bày tối đa 10 trang trên khổ A4.

1.3. Cán bộ hướng dẫn

-  Được tối thiểu 01 giảng viên của Trường ĐHBK đồng ý nhận hướngdẫn.

-  Người hướng dẫn độc lập có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa học hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn (danh sách cán bộ khoa học và hướng nghiên cứu được công bố tại website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn/gioi-thieu/doi-ngu-dao-tao )

2.  DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO : 30 ngành đào tạo, xem chi tiết ở đây >>>  hoặc xem ở file đính kèm bên dưới.

3. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN XÉT TUYỂN, LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

3.1. Hồ sơ dự tuyển:

Đăng ký dự tuyển online từ ngày 30/5/2017 tại website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn

3.2. Nộp hồ sơ xét tuyển :

-   Sau khi đăng ký dự tuyển online, ứng viên nộp hồ sơ dự thi chính thức từ: 01/7 – 04/8/2017

-   Hồ sơ gồm:

+   02 bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (theo mục 2.1)

+   02 bản sao bằng tốt nghiệp ĐH, 02 bản sao bảng điểm ĐH;

+   02 bản sao bằng Thạc sĩ, 02 bản sao bảng điểm Cao học;

+   Bảng điểm các môn học bổ túc kiến thức hoặc chuyển đổi (nếu có);

+   Phiếu đăng ký xét tuyển, Lý lịch khoa học (01 bản gốc và 01 bản photo), 04 ảnh (3 x 4);

+   Phiếu khám sức khỏe; Giấy chứng nhận thuộc đối tượng chính sách (nếu có);

+   06 bộ bài luận về hướng nghiên cứu.

+   Minh chứng công trình, bài báo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu;

+   Giấy cam kết thực hiện qui định học tập – nghiên cứu của NCS;

+   Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.

+   Giấy chấp thuận đào tạo NCS của cán bộ dự kiến hướng dẫn NCS; Bộ môn/ Phòng thí nghiệm đào tạo; Khoa quản lý ngành đào tạo.

-   Lệ phí hồ sơ: 60.000đ

-   Lệ phí xét tuyển: 200.000 đ/ hồ sơ

3.3. Thời gian xét tuyển: ngày 25/ 8/ 2017

4. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

4.1 Hình thức đào tạo :

Việc tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện theo hình thức giáo dục chính quy, nghiên cứu sinh phải dành ít nhất 12 tháng theo học tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo trong giai đoạn 24 tháng đầu, kể từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh.

4.2 Chương trình đào tạo :

Khối lượng học tập tối thiểu 90 tín chỉ đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ và 120 tín chỉ đối với nghiên cứu sinh có bằng tốt nghiệp đại học.

 

 

 

 


Để biết thêm chi tiết vui lòng xem thông báo tại địa chỉ:

Phòng Đào tạo SĐH (P.115, nhà B3) Trường Đại học Bách Khoa
 
 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, Tp. HCM
 
ĐT: 08-38637318    Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

1. ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN
1.1. Điều kiện văn bằng
- Có bằng thạc sĩ ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển.
- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui loại khá trở lên phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp này người dự tuyển phải thi thêm môn cơ bản và cơ sở của ngành cùng với kỳ thi tuyển sinh cao học. 
- Qui định về yêu cầu chuyên môn dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ vui lòng tham khảo tại website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn
1.2. Bài luận về hướng nghiên cứu
Trình bày về hướng nghiên cứu, đề tài hoặc chủ đề nghiên cứu: tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; lý do tại sao chọn hướng nghiên cứu; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; kế hoạch học tập và nghiên cứu trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; Lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; Đề xuất cán bộ hướng dẫn. Bài luận được trình bày tối đa 10 trang trên khổ A4.
1.3. Cán bộ hướng dẫn
- Được tối thiểu 01 giảng viên của Trường ĐHBK đồng ý nhận hướngdẫn.
- Người hướng dẫn độc lập có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa họchoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn (danh sách cán bộ khoa học và hướng nghiên cứu được công bố tại website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn/gioi-thieu/doi-ngu-dao-tao)
1.4. Thư giới thiệu
Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ cùng ngành. 
1.5.  Có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động chuyên môn phục vụ nghiên cứu và thực hiện đề tài luận án.
1.6.  Có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật. 
2. ĐIỀU KIỆN MIỄN THI NGOẠI NGỮ
2.1 Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là một trong các ngoại ngữ sau: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật;
2.2 Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GD&ĐT về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được Bộ GD&ĐT hoặc ĐHQG-HCM công nhận;
2.3 Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài (một trong năm ngoại ngữ quy định tại điều 2.1);
2.4 Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tối thiểu cấp độ B2 trong thời hạn 02 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ GD&ĐT hoặc ĐHQG-HCM cho phép hoặc công nhận. Các chứng chỉ được công nhận đạt chuẩn trình độ B2 như sau:
Tiếng Anh:
Cấp độ
(CEFR) IELTS TOEFL TOEIC Cambridge
Exam BEC BULATS VNU-EPT
B2 5.5 500 PBT/ITP
173 CBT
61 iBT 600 First FCE Busines Vantage 60 251
Tên các cơ sở đào tạo trong nước cấp chứng chỉ/ chứng nhận tiếng Anh được công nhận: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Hà Nội; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế; Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM; Trung tâm SEAMEO RETRAC.
Một số tiếng khác:
Cấp độ
(CEFR) Tiếng Nga Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Trung Tiếng Nhật
B2 TRKI 2 DELF B2
TCF niveau B2 B2
TestDaF 
level 4 HSK cấp độ 4 JLPT N2 
2.5 Có giấy chứng nhận điểm ngoại ngữ từ 60 điểm trở lên trong kỳ tuyển sinh SĐH do ĐHQG-HCM tổ chức còn hiệu lực 02 năm kể từ ngày tuyển sinh môn ngoại ngữ đến ngày nộp hồ sơ.
Người dự tuyển chưa có các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như trên phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh. 
3.  DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO: 29 ngành đào tạo theo phụ lục đính kèm
 
4. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN THI VÀ XÉT TUYỂN, LỆ PHÍ DỰ THI
4.1. Hồ sơ dự tuyển: 
Đăng ký dự tuyển online từ ngày 08/8/2016 tại Cổng Thông tin đào tạo SĐH của Trường: http://www.pgs.hcmut.edu.vn
4.2. Nộp hồ sơ xét tuyển: 
- Sau khi đăng ký dự tuyển online, ứng viên nộp hồ sơ dự thi chính thức từ 05 – 29/9/2016
Hồ sơ gồm:
+ 02 bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (theo mục 2)
+ 02 bản sao bằng tốt nghiệp ĐH, 02 bản sao bảng điểm ĐH;
+ 02 bản sao bằng Thạc sĩ, 02 bản sao bảng điểm Cao học;
+ Bảng điểm các môn học bổ túc kiến thức hoặc chuyển đổi (nếu có);
+ Phiếu đăng ký xét tuyển, Lý lịch khoa học (01 bản gốc và 01 bản photo), 04 ảnh (3 x 4);
+ Phiếu khám sức khỏe; Giấy chứng nhận thuộc đối tượng chính sách (nếu có);
+ 06 bộ bài luận về hướng nghiên cứu. 
+ Các công trình, bài báo khoa học liên quan đến đề tài nghiên cứu sinh;
+ Giấy cam kết thực hiện qui định học tập – nghiên cứu của NCS;
+ 02 giấy nhận xét về năng lực chuyên môn của thí sinh do 02 nhà khoa học giới thiệu (02 bản gốc và 02 bản photo);
+ Giấy chấp thuận đào tạo NCS của cán bộ dự kiến hướng dẫn NCS; Bộ môn/ Phòng TN đào tạo; Khoa quản lý ngành đào tạo. 
- Lệ phí hồ sơ: 60.000đ (nộp khi đăng ký dự thi) 
- Lệ phí dự thi: 
+ Môn cơ bản, cơ sở: 120.000 đ/ môn thi;
+ Môn Tiếng Anh: 120.000 đ (ngoại ngữ khác theo mức thu của Trường ĐHKH Xã hội & Nhân văn-ĐHQG-HCM);
- Lệ phí xét tuyển: 200.000 đ/ hồ sơ
4.3. Thời gian thi và xét tuyển: tháng 10/2016
5. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO:
5.1 Hình thức đào tạo: Tập trung toàn bộ thời gian cho học tập – nghiên cứu tại Trường. Trường hợp NCS không thể theo học tập trung liên tục và được Trường chấp nhận, thì NCS phải dành ít nhất 12 tháng tập trung liên tục về Trường để thực hiện nội dung học tập – nghiên cứu. Khoảng thời gian và lịch làm việc cụ thể của NCS do Tập thể hướng dẫn và Chủ nhiệm Bộ môn đào tạo qui định.
5.2 Thời gian đào tạo: Thời gian đào tạo chính thức của khóa đào tạo tiến sĩ của NCS có bằng thạc sĩ là 3 năm; chưa có bằng thạc sĩ là 4 - 5 năm.
6. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ: 
Nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ
Năm NCS có bằng thạc sĩ (đúng ngành) NCS đã có bằng thạc sĩ (ngành gần, phù hợp)
1 + Hoàn thành MH “Phương pháp NCKH  nâng cao” và các MH thuộc CTĐT Tiến sĩ
+ Hoàn thành 02 chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan + Hoàn thành MH “Phương pháp NCKH nâng cao”,
+ Hoàn thành các MH bổ sung (theo yêu cầu của HĐKH-ĐT Khoa)
+ Hoàn thành các MH thuộc CTĐT Tiến sĩ
+ Hoàn thành 02 chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan
2 + Nghiên cứu khoa học và thực hiện LATS
3 + Hoàn thành 02 bài báo khoa học công bố kết quả thực hiện LATS trên tạp chí khoa học theo qui định của trường
+ Bảo vệ LATS cấp Khoa; cấp Trường
Nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ 
Năm Nội dung
1 + Hoàn thành các MH thuộc CTĐT Thạc sĩ 
+ Hoàn thành MH “Phương pháp NCKH nâng cao”  
2 + Hoàn thành các MH phục vụ LATS 
+ Hoàn thành Tiểu luận tổng quan và02 CĐTS  
3 + Nghiên cứu khoa học và thực hiện LATS
4 + Hoàn thành 02 bài báo khoa học công bố kết quả thực hiện LATS trên tạp chí khoa học theo qui định của trường
+ Bảo vệ LATS cấp Khoa; cấp Trường
 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012