Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 05/06/2017          

Ôn tập tuyển sinh khóa 2017 đợt 2 (gia hạn đăng ký đến 26/06/2017)

- Đăng ký ôn tập: từ ngày 08/05/2017.
- Ngày khai giảng dự kiến lớp tiếp theo: 26/06/2017.

        + Môn Toán (60 tiết)
        + Môn Anh văn (60 tiết)
        + Môn Cơ sở (45 tiết - riêng môn Cơ sở kỹ thuật là 60 tiết)

Học phí ôn tập: 50.000 đồng / tiết
 

- Tài liệu ôn tập Toán: 35.000đ / cuốn tại Phòng Đào tạo SĐH

- Đăng ký ôn tập online tại đây >>> hoặc tại menu Lớp chuyên đề  Ôn tập tuyển sinh  Đăng ký ôn tập 
- Thời khóa biểu các lớp ôn tập theo dõi tại đây >>> hoặc menu Lớp chuyên đề  Ôn tập tuyển sinh  Thời khóa biểu

Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 08/05/2017 học viên đã đóng tiền học phí ôn tập, mang theo biên lai đến phòng Sau đại học để được xếp lớp và nhận thẻ học viên.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 05/06/2017          

Ôn tập tuyển sinh khóa 2017 đợt 2 (gia hạn đăng ký đến 26/06/2017)

- Đăng ký ôn tập: từ ngày 08/05/2017.
- Ngày khai giảng dự kiến lớp tiếp theo: 26/06/2017.

        + Môn Toán (60 tiết)
        + Môn Anh văn (60 tiết)
        + Môn Cơ sở (45 tiết - riêng môn Cơ sở kỹ thuật là 60 tiết)

Học phí ôn tập: 50.000 đồng / tiết
 

- Tài liệu ôn tập Toán: 35.000đ / cuốn tại Phòng Đào tạo SĐH

- Đăng ký ôn tập online tại đây >>> hoặc tại menu Lớp chuyên đề  Ôn tập tuyển sinh  Đăng ký ôn tập 
- Thời khóa biểu các lớp ôn tập theo dõi tại đây >>> hoặc menu Lớp chuyên đề  Ôn tập tuyển sinh  Thời khóa biểu

Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 08/05/2017 học viên đã đóng tiền học phí ôn tập, mang theo biên lai đến phòng Sau đại học để được xếp lớp và nhận thẻ học viên.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012