Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 20/12/2012          

Đã có điểm phúc tra tuyển sinh năm 2012 đợt 2

Phòng Đào tạo Sau đại học xin trân trọng thông báo đã có điểm phúc tra tuyển sinh năm 2012 đợt 2, vui lòng xem tại đây >>>

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 20/12/2012          

Đã có điểm phúc tra tuyển sinh năm 2012 đợt 2

Phòng Đào tạo Sau đại học xin trân trọng thông báo đã có điểm phúc tra tuyển sinh năm 2012 đợt 2, vui lòng xem tại đây >>>

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012