Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 12/01/2017          

Học bù các lớp Toán Quản Lý và Toán 1 do thầy Nguyễn Đình Huy phụ trách ngày 15/01/2017

Phòng Đào tạo SĐH thông báo:

Lịch học bù các lớp Toán Quản Lý Toán 1 do thầy Nguyễn Đình Huy phụ trách sẽ học vào trưa Chủ nhật ngày 15/01/2017 tại phòng 501B4, bắt đầu từ 13h15.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 12/01/2017          

Học bù các lớp Toán Quản Lý và Toán 1 do thầy Nguyễn Đình Huy phụ trách ngày 15/01/2017

Phòng Đào tạo SĐH thông báo:

Lịch học bù các lớp Toán Quản Lý Toán 1 do thầy Nguyễn Đình Huy phụ trách sẽ học vào trưa Chủ nhật ngày 15/01/2017 tại phòng 501B4, bắt đầu từ 13h15.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012