Thông báo

Xem tất cả

Ngày 21/09/2021          

Chương trình trao đổi ngắn hạn tại OTH Regensburg - Đức dành cho học viên ngành Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Phòng ĐT SĐH xin chuyển đến Anh/Chị thông tin về chương trình trao đổi ngắn hạn tại OTH Regensburg, Đức dành cho học viên ngành Khoa học và Kỹ thuật Máy tính.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại link:  http://iro.hcmut.edu.vn/tin-tuc/chuong-trinh-trao-doi-ngan-han-tai-oth-regensburg-duc-3?lang=vi

Trân trọng.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 21/09/2021          

Chương trình trao đổi ngắn hạn tại OTH Regensburg - Đức dành cho học viên ngành Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Phòng ĐT SĐH xin chuyển đến Anh/Chị thông tin về chương trình trao đổi ngắn hạn tại OTH Regensburg, Đức dành cho học viên ngành Khoa học và Kỹ thuật Máy tính.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại link:  http://iro.hcmut.edu.vn/tin-tuc/chuong-trinh-trao-doi-ngan-han-tai-oth-regensburg-duc-3?lang=vi

Trân trọng.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012