Thông báo

Xem tất cả

Ngày 30/07/2021          

Thông báo về việc Thư viện hỗ trợ học viên, nghiên cứu sinh trong việc in, đóng bìa và ghi CD luận văn, luận án


Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến Anh/Chị học viên, nghiên cứu sinh thông báo 25/ĐHBK-TV,ngày 28/07/2021 về việc Thư viện hỗ trợ học viên, nghiên cứu sinh trong việc in, đóng bìa và ghi CD luận văn, luận án.
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
Trân trọng.

 

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 30/07/2021          

Thông báo về việc Thư viện hỗ trợ học viên, nghiên cứu sinh trong việc in, đóng bìa và ghi CD luận văn, luận án


Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến Anh/Chị học viên, nghiên cứu sinh thông báo 25/ĐHBK-TV,ngày 28/07/2021 về việc Thư viện hỗ trợ học viên, nghiên cứu sinh trong việc in, đóng bìa và ghi CD luận văn, luận án.
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
Trân trọng.

 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012