Thông báo

Xem tất cả

Ngày 27/07/2021          

Kết quả tuyển sinh sau đại học năm 2021- đợt tháng 5 dự kiến sẽ công bố vào ngày 10/08/2021


Hội đồng tuyển sinh Sau đại học trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM thông báo đến các thí sinh đăng ký xét tuyển thuộc các trường hợp sau vui lòng xem kết quả tuyển sinh năm 2021-đợt tháng 5 từ ngày 10/8/2021:
- Xét tuyển Nghiên cứu sinh
- Tuyển thẳng cao học
- Xét tuyển cao học
- Xét tuyển kết hợp thi tuyển cao học
- Xét tuyển chương trình liên thông ĐH-ThS.

 

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 27/07/2021          

Kết quả tuyển sinh sau đại học năm 2021- đợt tháng 5 dự kiến sẽ công bố vào ngày 10/08/2021


Hội đồng tuyển sinh Sau đại học trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM thông báo đến các thí sinh đăng ký xét tuyển thuộc các trường hợp sau vui lòng xem kết quả tuyển sinh năm 2021-đợt tháng 5 từ ngày 10/8/2021:
- Xét tuyển Nghiên cứu sinh
- Tuyển thẳng cao học
- Xét tuyển cao học
- Xét tuyển kết hợp thi tuyển cao học
- Xét tuyển chương trình liên thông ĐH-ThS.

 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012