Thông báo

Xem tất cả

Ngày 26/05/2021          

Thông báo về việc thay đổi hình thức giảng dạy ôn tập tuyển sinh Môn Tiếng Anh khóa 2021 đợt 05

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về việc thay đổi hình thức giảng dạy lớp ôn tập môn Tiếng Anh phục vụ kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 đợt 05 như sau:

Do tình dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, Phòng Sau đại học sẽ chuyển từ hình thức giảng dạy tập trung Lớp Ôn tập môn Tiếng Anh phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh Cao học đợt tháng 05 năm 2021 sang hình thức học trực tuyến.

Khi Anh/Chi tham gia Khóa học trực tuyến, học phí lớp ôn tập được giảm 25% tổng học phí đã đóng. Anh/Chị không tham gia sẽ được hoàn trả lại 100% học phí Ôn tập môn Tiếng Anh đã đóng.

Phương thức hoàn trả học phí cho cả 02 trường hợp 25% và 100% Anh/Chị vui lòng tải biểu mẫu đính kèm, hoàn thành và nộp cho Phòng Đào tạo Sau đại học.

Anh/Chị đăng ký học trực tuyến vui lòng gửi email xác nhận về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 27/05/2021

Trân trọng./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 26/05/2021          

Thông báo về việc thay đổi hình thức giảng dạy ôn tập tuyển sinh Môn Tiếng Anh khóa 2021 đợt 05

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về việc thay đổi hình thức giảng dạy lớp ôn tập môn Tiếng Anh phục vụ kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 đợt 05 như sau:

Do tình dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, Phòng Sau đại học sẽ chuyển từ hình thức giảng dạy tập trung Lớp Ôn tập môn Tiếng Anh phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh Cao học đợt tháng 05 năm 2021 sang hình thức học trực tuyến.

Khi Anh/Chi tham gia Khóa học trực tuyến, học phí lớp ôn tập được giảm 25% tổng học phí đã đóng. Anh/Chị không tham gia sẽ được hoàn trả lại 100% học phí Ôn tập môn Tiếng Anh đã đóng.

Phương thức hoàn trả học phí cho cả 02 trường hợp 25% và 100% Anh/Chị vui lòng tải biểu mẫu đính kèm, hoàn thành và nộp cho Phòng Đào tạo Sau đại học.

Anh/Chị đăng ký học trực tuyến vui lòng gửi email xác nhận về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 27/05/2021

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012