Thông báo

Xem tất cả

Ngày 02/04/2021          

Danh sách học viên cao học đăng ký xét tốt nghiệp tháng 04/2021


Phòng đào tạo SĐH trân trọng thông báo danh sách học viên cao học đăng ký xét tốt nghiệp tháng 04/2021 tính đến ngày 31/03/2021 (file đính kèm). Các trường hợp bổ sung ngoại ngữ đầu ra hoặc có điểm bảo vệ LVThS sau ngày 31/03/2021 vui lòng không nộp hồ sơ cấp bằng. Nếu có xét bổ sung Phòng Đào tạo SĐH sẽ thông báo qua email cho từng học viên.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 02/04/2021          

Danh sách học viên cao học đăng ký xét tốt nghiệp tháng 04/2021


Phòng đào tạo SĐH trân trọng thông báo danh sách học viên cao học đăng ký xét tốt nghiệp tháng 04/2021 tính đến ngày 31/03/2021 (file đính kèm). Các trường hợp bổ sung ngoại ngữ đầu ra hoặc có điểm bảo vệ LVThS sau ngày 31/03/2021 vui lòng không nộp hồ sơ cấp bằng. Nếu có xét bổ sung Phòng Đào tạo SĐH sẽ thông báo qua email cho từng học viên.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012